Kurs: Hodepine- migrene-commotio

25-26. januar arrangerer Nimi Akademiet en todagers hybrid konferanse (fysisk og online deltakelse) ved MEET Ullevaal stadion.

Kurset er for helsepersonell.

 

Early Bird pris ved påmelding før 01.12:

5 200,-

 

Pris etter 01.12:

5 600,-

Lik pris for fysisk og digital deltakelse

Torsdag 25. og fredag 26. januar arrangerer Nimi Akademiet en todagers hybrid konferanse (fysisk og online deltakelse) ved MEET Ullevaal stadion.

Rutinerte klinikere og anerkjente forskere innen flere fagfelt vil bidra med sin kunnskap for å belyse utredning, behandling og oppfølging av hodepine, migrene og commotio pasienter.

Målsettingen er at du som kursdeltaker skal utvide kunnskapsgrunnlaget og stille tryggere i møtet med hodepine, migrene og commotio pasienter gjennom oppdatert forskning og konkrete kliniske verktøy.

Kurset er søkt inn til Legeforeningen som godkjent videreutdanning for følgende spesialiteter: Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi.

Opptak av kurset er tilgjengelig for digitale kursdeltakere i 14 dager.

 • Dato: torsdag 25. og fredag 26. januar 2024
 • Tid: kl. 8.30–16.00 (Registrering 0800-0830)
 • Sted: MEET Ullevål Stadion/digitalt

Kort beskrivelse

Tema:

 • Diagnostisering av hodepine
 • Migrene – mer enn hodepine
 • Hvem skal henvises til nevrolog?
 • Tverrfaglig hodepinebehandling?
 • Psykologens rolle ved hodepine og migrene
 • Hjernerystelse – Hva skjer i hjernen?
 • Akutt vurdering etter hodetraume under idrett
 • Sub-akutt vurdering og oppfølging etter hjernerystelse
 • Hvem utvikler langvarige symptomer etter hjernerystelse?
 • Rehabilitering med VR briller
 • Kognitive utfordringer etter hodetraume
 • Når er noe rødt?
 • Cervikogen hodepine: Utredning og behandling
 • Occipital nervens rolle ved hodepine


Med forbehold om endringer.

Program torsdag 25. januar
(endringer kan forekomme)
08.15 - 08.45 Registrering og velkommen
08.45 - 09.30 Diagnostisering av hodepine
Kristine Gjendemsjø, nevrolog
09.30 - 10.15 Migrene mer enn hodepine
Aud N Dueland, nevrolog
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.15 Hvem skal henvises til nevrolog og hva er nevrologens rolle? 
Aud N Dueland, nevrolog

11.15 - 11.30 Diskusjon

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.15 Tverrfaglig behandling av hodepine
Martin Herneblad-Due, kiropraktor
13.15 - 13.45 Hodepine - kommer det fra Nakken?
Gro Camilla Riis, Manuellterapeut
13.45 - 14.15 Occipital nervens rolle ved hodepine
TBA
14.15 - 14.30 Paneldebatt

14.30 - 14.45 Pause
14.45 - 15.15 Psykomotorikerens tilnærmning til Hodepine /migrene/Post Commotio
TBA
15.15 - 16.00 Når er noe rødt?
Kristine Gjendemsjø, nevrolog
16.00 Avslutning

 

Program fredag 26. januar
(endringer kan forekomme)
08.55 Velkommen dag 2
09.00 - 09.45 Hjernerystelse og post-commotio symptomer - hva skjer i hjernen?
Toril Skandsen, Professor, lege
09.45 - 10.15 Akutt håndtering av hodeskade i idrett 
Thor Einar Andersen, professor, lege
10.15 - 10.45 Rehabilitering av idrettsrelatert hjernerystelse
Thor Einar Andersen, professor, lege
10.45 - 11.30 Rehabilitering etter commotio
Martin Herneblad-Due, kiropraktor
11.30 - 11.45 Paneldebatt
11.45 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30 Post-commotio symptomer: Hvem utvikler det og hvordan unngå/håndtere det?
Toril Skandsen, Professor, lege
13.30 - 14.15 Kognitive vansker etter lette hodetraumer
Stein Andersson, professor, dr. philos., spesialist i klinisk nevropsykologi.
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.00 Post Commotio Case
Frode Hilde, Manuellterapeut
15.00 - 15.30 Rehabilitering med VR briller
TBA
15.30 Avslutning

Foredragsholdere

Aud N. Dueland.jpg

Aud N. Dueland, dr.med spesialist i nevrologi

Aud N. Dueland har lang erfaring som nevrolog fra Rikshospitalet, Ullevål og de siste 23 årene fra Sandvika Nevrosenter. Frem til 2019 jobbet hun som avtalespesialist ved Sandvika Nevrosenter og de siste 4 årene har hun jobbet som privat nevrolog. Hun har doktorgrad innen herpesvirusinfeksjoner.

Aud har gjennom hele sin karriere hatt stort fokus på diagnostisering og behandling av hodepinepasienter. Hun har holdt flere kurs bl.a. for fastleger via Legeforeningen, i tillegg til mange kurs og foredrag for andre spesialister som behandler hodepinepasienter, både nasjonalt og internasjonalt. Aud sitter også i Fagrådet i pasientorganisasjonen Hodepine Norge.

Martin Herneblad-Due.jpg

Martin Herneblad-Due, kiropraktor

Martin har en Master i kiropraktikk fra England (2002) og har sin egen NEMUS- klinikk i Asker. Martin jobber også en dag i uken ved Sandvika Nevrosenter. Han har lenge interessert seg for diagnostisering og behandling av pasienter med hodepine. I 2021 gjennomførte han en mastergrad i hodepine fra Universitet i København og Dansk Hodepinesenter (del av Rikshospitalet København). I tillegg har han videreutdanning innen utredning og oppfølging av hjernerystelse. Martin har holdt mange kurs innen diagnostikk, behandling og forebygging av muskelskjelettplager, hodepine, migrene og kjeveplager/TMD.

 

Kristine B. Gjendemsjø.jpg

Kristine B. Gjendemsjø, spesialist i nevrologi

Kristine B. Gjendemsjø er medisinsk faglig ansvarlig ved Sandvika Nevrosenter. Hun har arbeidet ved Sandvika Nevrosenter siden 2004, før dette arbeidet hun ved nevrologisk avdeling til Sykehuset Innlandet og Akershus Universitetssykehus. Kristine har lang erfaring og stor kompetanse på utredning og behandling av forskjellige typer hodepiner.

Toril Skandsen.jpg

Toril Skandsen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, professor og overlege

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

thor_einar_-andersen_1500x1500.jpg

Thor Einar Andersen, Professor, Idrettslege, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Thor Einar Andersen er seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning og Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole. I tillegg er han medisinsk ansvarlig ved Idrettens Helsesenter der han utreder og behandler idrettsutøvere og fysisk aktive personer med alle typer akutte og belastningsrelaterte idrettsskader og tilstander i muskel-skjelett systemet. Hans spesialområder er idrettsrelaterte muskelskader, hofte- og lyske skader og hodeskader. Thor Einar har lang fartstid innen idretten både som aktiv fotballspiller på høyere nivå og landslagslege for U-21 og A-landslaget herrer fra 1994-2014. Han har selv vært leder- og trener inne fotballen i mer enn 30 år og er medlem av FIFA Medical Scientific Advisory Board.


Stein Andersson.jpg

Stein Andersson, professor, dr. philos., spesialist i klinisk nevropsykologi

Stein Andersson er ansatt som professor ved Avd. for klinisk og kognitiv nevrovitenskap, Psykologisk institutt. Universitetet i Oslo. Han er i tillegg tilknyttet Enhet for psykosomatisk medisin, OUS-Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter. Han har tidligere bl.a. arbeidet som klinisk nevropsykolog ved Sunnaas sykehus og Rikshospitalet. Andersson har en omfattende forskningsaktivitet og publisering innen klinisk nevropsykologi og kognitiv nevrovitenskap, som bl.a. inkluderer nevrologiske og nevropsykiatriske pasientgrupper.

Gro Camilla Riis, Spesialist i manuellterapi og idrettsmanuellterapi (NMF).

Jobber som manuellterapeut ved Volvat Nimi, veileder for masterstudenter i Manuellterapi (UiB) og Idrettsfysioterapi (NIH). Jobber fast i 50% stilling som emneansvarlig i fysioterapiutdanningen på OsloMET. Forsker for tiden på egne studenter. Aktiv kursholder. 

 

Pål Frøysaa, Spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering og Idrettslege NIMF.

Pål jobber ved Volvat Nimi og er i et spesialiseringforløp i regi av Spinal interventions society, med minimalt invasive metoder for smertelindring. 

hilde-frode.jpg

Frode Hilde, Manuellterapeut                                               

Jobber som manuellterapeut ved Volvat Nimi 100 % Jobber hovedsakelig med kroniske smertepasienter og sammensatte lidelser. Veileder for masterstudenter i Manuellterapi (UiB). Videreutdanning innen kommunikasjon med pasienter med sammensatte lidelser.

   

Passer for

Kurset er for helsepersonell.

Påmelding og spørsmål

Gå til påmelding (checkin.no)

Ved spørsmål om konferansen, send gjerne en epost til Kristin Bølstad på: kristin.bolstad@nimi.no

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.