Kurs: Kne degenerasjon og den mystiske menisken – optimal behandling anno 2023

26. - 27. januar arrangerer Nimi Akademiet en todagers hybrid konferanse (fysisk og online deltakelse) ved MEET Ullevaal stadion.

Kurset er for helsepersonell.

 

Pris

5 200,-

Lik pris for fysisk og digital deltakelse

Torsdag 26. januar og fredag 27. januar arrangerer Nimi Akademiet en todagers hybrid konferanse (fysisk og online deltakelse) ved MEET Ullevaal stadion.

Rutinerte klinikere og anerkjente forskere innen flere fagfelt vil bidra med sin kunnskap for å belyse utredning og behandling av degenerative knelidelser og menisk patologi.

Målsettingen er at du som kursdeltaker skal utvide kunnskapsgrunnlaget og stille tryggere i ditt møte knepasienten gjennom oppdatert forskning og konkrete verktøy til din kliniske hverdag.

Kurset er søkt inn til Legeforeningen som godkjent videreutdanning for følgende spesialiteter: Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering og Ortopedisk kirurgi.

Opptak av kurset er tilgjengelig for digitale kursdeltakere i 14 dager.

 • Dato: torsdag 26. og fredag 27. januar 2023
 • Tid: kl. 8.30–16.15 (Registrering 0800-0830)
 • Sted: MEET Ullevål Stadion/digitalt

Kort beskrivelse

Tema:

 • Patogenese ved degenerative knelidelser og akutte meniskskader
 • Klinisk undersøkelse og indikasjon for videre utredning og operativ vurdering
 • Behandling og rehabilitering av degenerative meniskskader
 • Behandling og rehabilitering av akutte meniskskader
 • Behandling og rehabilitering ved kneartrose
 • Hvilke utfallsmål bør benyttes i et rehabiliteringsforløp?
 • Retur til idrett: Hva sier forskningen og hva gjøres i praksis?
 • Når er det indikasjon for utredning med billeddiagnostikk og hva er verdien av dette
 • Når er det indikasjon for injeksjonsbehandling og hva er effekten av dette?
 • Når er det aktuelt med injeksjonsbehandling og hva er effekten av dette?
 • Case presentasjoner
Program torsdag 26. januar 
(endringer kan forekomme)
08.00 - 08.30 Registrering og velkommen
08.30 - 09.00 Anatomi, biomekanikk og skademekanismer ved akutte meniskskader
Marc Strauss
09.00 - 09.45 Behandling av akutte meniskskader: Hvem skal opereres og hvorfor?
Marc Strauss
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 Behandling av degenerative meniskskader (Hvem skal opereres og hvem skal ikke)
Nina Jullum Kise

10.30 - 11.00 Medfødt meniskpatologi: Utbredelse, konsekvens og behandling
Guri Ranum Ekås
11.00 - 11.30 Brusk skader: patogense, utbredelse og behandling
Guri Ranum Ekås
11.30 - 11.45 Panel diskusjon
11.45 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.30 Rehabilitering etter menisk og bruksskader: Ulike skader - ulik tilnærming?
Håvard Moksnes
13.30 - 14.15 Case
TBA
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.00 Quadriceps dysfunksjon ved knelidelser - hvordan trene?
TBA
15.00 - 15.45 Retur til idrett etter meniskskade og brusk skade
Hege Grindem
15.45 Slutt

 

Program fredag 27. januar
(endringer kan forekomme)
08.10 Velkommen dag 2
08.15 - 09.00 Utvikling av klinisk forløp for diagnostisering og behandling av pasienter med degenerative knelidelser over det siste tiåret
Bjørnar Berg
09.00 - 09.45 Trening som medisin - fra skade til degenerativ leddsykdom og artrose
May Arna Risberg
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 TBA
10.30 - 10.50 Indikasjoner og effekt av injeksjoner ved degenerativ leddsykdom og artrose
TBA
10.50 - 11.30 Indikasjoner og effekt av injeksjoner ved degenerativ leddsykdom og artrose
TBA
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.15 Kneprotese: Hvem, når, hvorfor og effekt
TBA
13.15 - 14.00 Postoperativ trening ved kneprotese
TBA
14.00 - 14.15 Pause
14.45 - 15.00 Aktiv A: implementeringsmodell og kvalitetsregister, men hvordan bidrar vi?
May Arna Risberg
15.00- 15.45 TBA
15.45  Slutt
   

Foredragsholdere

May Arna Godaker Risberg - NIH pressebilde.jpg

May Arna Risberg, fysioterapeut, professor ved Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.

May Arna Risberg arbeider som professor ved Norges Idrettshøgskole, seniorforsker ved Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitetssykehus og tilknyttet Universitetet i Delaware gjennom Delaware-Oslo ACL Cohort studien. Hun er delansvarlig for masterprogrammet i Idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole, har et stort internasjonalt nettverk gjennom store forskningsprosjekter og del av internasjonale arbeidsgrupper som arbeider med posttraumatisk artrose (OPTIKNEE) og implementering av kunnskapsbasert retningslinjer for behandling av artrose (OARSI). Hun er delgrunnlegger av AktivA i Norge, et implementringsprogram for kne- og hofte artrose. Hun har veiledet 16 stipendiater og har mer enn 150 internasjonale publikasjoner.  

 

Håvard bilde (2).jpg

Håvard Moksnes, fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, PhD

Håvard Moksnes jobber til daglig som fysioterapeut ved Idrettens Helsesenter og Olympiatoppen. Pasienter med akutte kne- og muskelskader utgjør mesteparten av den kliniske hverdagen. Håvard er tilknyttet forskningsprosjekter om behandling av kneskader hos barn, ungdom og voksne - med hans PhD fra 2013 på korsbåndsskader hos barn. Han er i styringsgruppen for PAMI som er en internasjonal forskningsgruppe rundt korsbåndsskader hos barn, og han er Program Director for "The IOC Diploma in Sports Physical Therapies".

 

Bjørnar.jpg

Bjørnar Berg, fysioterapeut, PhD, Postdoktor

Bjørnar Berg er fysioterapeut og postdoktor ved OsloMet (Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse) og Oslo Universitetssykehus (Ortopedisk klinikk). Tidlig kneartrose, degenerative rygglidelser, og effekt av kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling er hans primære forskningsområder. Hans PhD fra 2022 fokuserte på langtidskonsekvenser av degenerative meniskrupturer, et prosjekt med pågående 10-års oppfølgning. Bjørnar er også del av en internasjonal konsensus gruppe (OPTIKNEE) for utvikling av kliniske retningslinjer for å bedre knehelse og redusere artroseutvikling etter traumatiske kneskader. 

Nina Kise.png
(Foto: Budstikka.no)

Nina Jullum Kise, lege, spesialist i ortopedisk kirurgi, PhD

Nina Jullum Kise jobber til daglig som ortopedisk kirurg, klinisk forsker og forskningskoordinator ved Martina Hansens Hospital i Bærum. Tidligere har hun arbeidet som allmennlege i Enebakk kommune og som kirurg ved Bærum sykehus.
Knekirurgi er hennes spesialfelt. I 2019 fullførte hun sin doktorgrad om behandling av degenerative skader i kneets menisker, og er ofte invitert foreleser med dette temaet ved aktuelle spesialiseringskurs og konferanser.

For tiden er hun engasjert i en stor studie av alternative behandlingsmodaliteter ved etablert gonartrose."

Marc.png

Marc Strauss

Dr. Marc Strauss er spesialist i ortopedisk kirurgi, diploma i idrettsmedisin ved IOC, idrettslege Dansk Idræts Medicinsk Selskab (DIMS) og Phd kandidat ved UiO. Marc er ortopedisk konsulent ved Idrettens Helsesenter og deltids ansatt på Olympiatoppen i Oslo. Har tidligere vært ansatt på Idretts klinikken på Aarhus Universitets Sykehus i Danmark (2010-2012). Kom til Oslo i 2012 som fellow ved Prof. Lars Engebretsen og senere ansatt på Skopi seksjonen på OUS Ullevål (2013-2021). Har vert International Scholar på The Steadman Clinic/Philippon Steadman Research Institute i USA fra 2018-2019. Han er lege for det norske alpin landslag siden 2014 og tidligere jobbet som lege for Dansk Boldspill Union (DBU) for ungdomsavdeling. Har en lang erfaring innen artroskopisk og kompleks knekirurgi samt idrettsmedisin. Marc er underviser og foredragsholder innen kne kirurgi ved nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Har sittet i ESSKA spesialist committee siden 2016 (Arthroscopy committee, ACL revision committee, og nå Scientific committee).

 

karsten-dag-ove.jpg

Dag Ove Karsten

grindem-hege.jpg

Hege Grindem

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Guri Ranum Ekås

 

Passer for

Kurset er for helsepersonell.

Påmelding og spørsmål

Gå til påmelding (checkin.no)

Ved spørsmål om konferansen, send gjerne en epost til Kristin Bølstad på: kristin.bolstad@nimi.no

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Som eneste norske, private helseaktør har Nimi egen forskningsavdeling. Våre forskere jobber i tett samspill med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.