PRP-behandling Platlet Rich Plasma (blodplateberiket plasma)

Blodplatene er en viktig bestanddel i blodet vårt. De er vesentlige blant annet for å stoppe en blødning, men dessuten inneholder blodplatene mange ulike vekstfaktorer som er avgjørende for tilhelingen og reparasjon av ulike skader i kroppen vår.

Praktisk sett innebærer metoden at det først blir tatt en vanlig blodprøve i armen. Blodet blir deretter satt inn et patentert sentrifugesystem som sørger for at blodplatene separeres fra resten av blodet. Deretter sitter man igjen med det som kalles PRP, en gulaktig farget løsning.

PRP blir så ved hjelp av en sprøyte satt inn i området som er skadet. Som regel gjøres dette ultralydveiledet, slik at man treffer skadeområdet best mulig. Dette skal da hjelpe kroppen med å lege skaden.

Ved hvilke diagnoser kan PRP-behandling være aktuelt?

  • Patellartendinopati (jumper's knee eller hopperkne)
  • Artrose i knær
  • Ekstensortendinose i albue (tennisalbue)
  • Akutte avrivninger i muskel/sene

Forskningen viser til dels lovende resultater for PRP-behandling av diagnosene over. Imidlertid trengs det mer forskning før sikker effekt endelig kan fastslås.

Kort beskrivelse

Ved behandling av sener anbefaler vi tre behandlinger med en ukes mellomrom. Ved artrose gir man en behandling av gangen, som eventuelt kan gjentas hvis det er ønskelig på senere tidspunkt.

Passer for

Lurer du på om denne behandlingen er riktig for deg?

Våre legespesialister vil etter en grundig undersøkelse vurdere om denne behandlingen er den riktige for deg.

Er PRP- behandling aktuelt for deg?

  • Du må ha en sikker diagnose, påvist gjennom klinisk undersøkelse hos lege, samt ultralydundersøkelse (eventuelt røntgen eller MR)
  • Du må ha forsøkt systematisk trening veiledet av kompetent fysioterapeut i minst 6-8 uker uten tilfredsstillende resultater
  • Du må være villig til å fortsette den systematiske treningen i etterkant av PRP-behandlingen
  • Du bør ikke bruke blodfortynnende medisiner under behandlingen
  • Du må si fra dersom du er allergisk mot lokalbedøvelse
  • Du bør ikke ha sår i huden hvor injeksjonen skal settes

Om forløpet

Selve dagen

Behandlingen skjer på Nimi. Du møter først for blodprøvetaking. Kort tid etter blir du tatt inn for selve behandlingen som tar 15–20 minutter. Vi setter litt lokalbedøvelse før PRP settes inn ultralydveiledet. Etter behandlingen får du en trykkbandasje som skal sitte på noen timer. Noen kan få økte smerter i 1–2 døgn etter injeksjonen. Du kan da bruke reseptfrie smertestillende midler som f. eks. Paracetamol ved behov.

Etter

I etterkant av behandlingen skal man ta to dager helt fri fra trening og mosjon (vanlige hverdagsaktiviteter går greit). Deretter bør man trappe gradvis opp på aktivitet og treningsøvelser. Progresjonen bør være smertestyrt.

Risiko

I og med at det ikke finnes kunstige stoffer i PRP, kun bestanddeler av ditt eget blod, forventes ingen bivirkninger. Metoden har blitt brukt innen mange ulike fagområder over mange år uten at det har blitt observert bivirkninger av betydning.

Det er ved enhver injeksjon en liten fare for infeksjon (mindre enn 1 av 1000). Dersom det skulle oppstå tegn til infeksjon, det vil si plutselig økende smerter, hevelse eller rødhet og eventuelt feber, bør du oppsøke lege.

Når PRP blir satt inn i et ledd, for eksempel ved kneartrose, kan enkelte oppleve forbigående milde bivirkninger som kvalme og svimmelhet.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Som eneste norske, private helseaktør har Nimi egen forskningsavdeling. Våre forskere jobber i tett samspill med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.