Frossen skulder (frozen shoulder)

Er skulderen din blitt stiv i alle bevegelser? Er den vond hele tiden og kanskje vondest om natten? Hugger det når du strekker deg etter noe? Da har du kanskje fått frossen skulder.

Nimi har lang erfaring med diagnostisering og behandling av frossen skulder. Vi har et tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter, manuellterapeuter, fysikalsk medisinere og idrettsleger, noe som sikrer at vi kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

De fleste pasientene blir helt bra, men tilstanden kan vedvare over flere år. Forløpet deles ofte inn i en smertefase etterfulgt av en stivhetsfase som gradvis slipper taket (opptiningsfase). Dersom riktig behandling settes i gang på riktig tidspunkt kan smertene reduseres betraktelig, utviklingen av stivhet kan begrenses hos enkelte og bevegeligheten kan komme raskere tilbake.
Har du frossen skulder, eller mistenker at du har det, anbefaler vi at du bestiller en time til vurdering hos en av våre behandlere for å sikre riktig diagnose og riktig behandling til riktig tid.

Hva er frossen skulder?

Frossen skulder (frozen shoulder) eller adhesiv kapsulitt, er en betennelse i leddkapselen i skulderleddet og fører i de fleste tilfeller til betydelig smerte og redusert bevegelighet. Frossen skulder rammer vanligvis én skulder, men det er mulig å rammes i begge skuldre.

Symptomer på frossen skulder

Symptomene på frossen skulder kan variere, men de vanligste inkluderer:

Smerte

Smerte kan variere fra mild til intens og kan være konstant eller forverres ved bevegelse av skulderen. Som regel vil pasientene ha vansker med å sove normalt i smertefasen.

Stivhet

Skulderen kan bli stiv og vanskelig å bevege, både aktivt og passivt. Dette vil som regel påvirke de fleste aktiviteter i stivhetsfasen.

Hvorfor får man frossen skulder?

Årsakene til hvorfor frossen skulder oppstår er fortsatt uklar. Tilstanden kan oppstå spontant uten kjent årsak, i etterkant av et skuldertraume (fall mot skulder eller drag i skulder) eller som en komplikasjon i etterkant av en operasjon med påfølgende inaktivitet/immoblisering. Noen faktorer øker risikoen for å utvikle tilstanden:

Alder

Frossen skulder forekommer oftere hos personer mellom 50 og 60 år.

Kjønn

Kvinner er mer utsatt for å utvikle frossen skulder enn menn.

Medisinske tilstander

Diabetes, skulderskader, kirurgi, hjerneslag og hjerte- eller lungeproblemer kan øke risikoen for å utvikle frossen skulder.

Inaktivitet

Langvarig immobilisering av skulderen, for eksempel etter kirurgi eller skade, kan føre til at kapselen rundt skulderleddet blir strammere og mindre fleksibel.

Diagnostisering av frossen skulder

Diagnostisering av frossen skulder innebærer en vurdering av pasientens helsehistorie, symptomer og klinisk undersøkelse. Behandleren vil undersøke skulderens bevegelsesområde, både aktivt og passivt, og sjekke for smerte og stivhet. Nimi har lang erfaring med å benytte ultralyd som et supplement til den kliniske undersøkelsen når det er aktuelt for å sikre diagnosen og utelukke andre tilstander.

Behandling av frossen skulder

Hvilken fase pasienten befinner seg er viktig for valg av behandling. Det er derfor fordelaktig med en tidlig vurdering for å avdekke hvilke behandlingsalternativer som er aktuelle. Pasientopplæring er grunnleggende for å redusere usikkerhet omkring tilstanden og sikre at pasienten har et grunnlag for å involveres i behandlingsplanen.

I smertefasen har Nimi erfaring med at det tverrfaglige samarbeide sikrer den riktige behandlingen for den enkelte pasienten. Det vil her være aktuelt med medisinsk behandling i form av smertedempende medisiner eller en ultraveiledet kortisoninjeksjon, kombinert med aktivitetstilpasning og lettere øvelser for bevegelighet, styrke, utholdenhet og muskulær kontroll. Øvelser og tøyning uten hensyn til smerter anbefales ikke.

I stivhetsfasen, når pasienten ikke lenger har smerter og hovedsakelig plages med redusert bevegelighet, anbefaler vi et individuelt tilpasset treningsprogram utviklet av en av våre fysioterapeuter eller manuellterapeuter som har til hensikt å gjenopprette skulderens bevegelighet, styrke, utholdenhet og muskulær kontroll. Manuell behandling rettet mot muskulatur og i form av tøyning av skulderleddet er også aktuelt i denne fasen.

I sjeldne tilfeller, når de overnevnte behandlingsalternativene ikke gir tilstrekkelig bedring, kan kirurgi vurderes. Kirurgisk inngrep kan innebære artroskopisk frigjøring av leddkapselen eller manipulering under anestesi for å strekke kapselen og gjenopprette bevegeligheten.

Erfaringsmessig er det ideelt at tilstanden diagnostiseres tidlig (i smertefasen) av en av våre behandlere, etterfulgt av en ultraveiledet kortisoninjeksjon hos en våre fysikalsk medisinere, med påfølgende oppfølging hos en av våre fysioterapeuter eller manuellterapeuter i stivhetsfasen/opptiningsfasen. Ved å time behandlingsalternativene til riktig tid reduseres smertene hos de fleste, utviklingen av stivhet kan begrenses hos enkelte og bevegeligheten kan komme raskere tilbake.

Få hjelp med frossen skulder hos Nimi

Våre legespesialister, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler skulderplager, basert på den nyeste forskning og har lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Vi har også ekspertise på injeksjonsbehandling og medikamentell smertebehandling når det er indikert.

Les mer om skulderplager

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.