Kne

På Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine kneplager. Vi utreder og behandler kneplager basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring.

Årsaker til kneplager

Kneplager kan ha mange årsaker. Knær er store ledd som må tåle mange påkjenninger. Kneskader er vanlig i idretten. Flere strukturer i og rundt kneet kan gi opphav til smerter. Vanligst er nok menisk, leddbånd, sener og muskler.

De fleste tilfeller av smerter, redusert kraft og nedsatt bevegelighet i knærne kan tilbakeføres til skader eller overbelastning.

Eksempler på tilstander i kneet vi kan hjelpe deg med:

 • Leddbåndskader på korsbånd og sidebånd
 • Fremre korsbånd­skade (ACL-skade)
 • Bruskskader
 • Meniskskader
 • Artrose ("slitasjegikt")
 • Fremre knesmerter (patellofemorale smerter)
 • Osteokondritt
 • Kneskål ut av ledd (patellaluksasjon)
 • Betennelser (tendinopati)
 • Artritter
 • Runner's knee (langdistansekne, løperkne)
 • Jumper's knee (hoppekne)
 • Schlatters og Sinding-Larsen syndrom
 • Hoffas syndrom

Symptomer på kneplager

Akutte smerter kommer som regel etter en akutt skade.

Belastningsskader har ofte en annen presentasjon, der smerten øker gradvis over tid.

Noen sykdommer som knyttes til aldring gir også gradvis økende symptomer. Mange opplever å ha vondt i ro, mens andre plages mer i aktivitet. Ved smerte i ro, har man som regel kommet langt i forløpet. 

De mest typiske symptomene på kneplager er nok smerte, stivhet og hevelse. 

Undersøkelse av kneplager

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved kneplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre. Man bør ikke vente og regne med at smerten skal gå over av seg selv. Dersom smerter i kneet har vedvart i mer enn to uker, går de svært sjeldent over av seg selv.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling av kneplager

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Så langt det er mulig, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi derfor å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. Svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling.

Legespesialisterfysioterapeutermanuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler kneplager, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Vi har ekspertise på injeksjonsbehandling og medikamentell smertebehandling når det er indikert.

Hvis kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du operert vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud. Våre ortopediingeniører har tilgjengelig det du trenger av ortopediske hjelpemidler i en rehabiliteringsfase.

Pasientundervisning er en av de mest effektive behandlingsformene for kneplager. Aktiv med artrose er et undervisningstilbud hvor du får praktiske råd for å mestre plagene samt forebygge/bremse forverring av tilstanden. 

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.