Kurs: Aktiv med artrose (AktivA) - artroseskole

Kurs- og oppfølgingstilbud for deg med kne- eller hofteartrose, samt personer med degenerativ meniskskade.

Pris

1250-

Prisen inkluderer 3 timers innledende teorikurs. Tillegg for individuell undersøkelse hos fysioterapeut, og for enten personlig oppfølging eller deltakelse på gruppetimer.

Artrose er en av de vanligste årsakene til alvorlige smerter og nedsatt bevegelighet i leddene. På Volvat Nimi tilbyr vi behandling med AktivA (aktiv med artrose). AktivA baserer seg på internasjonale retningslinjer for behandling av artrose og vektlegger grundig informasjon, individuelt tilpasset trening og livsstilsråd.

Som en del av dette tilbudet, inngår artroseskolen som er et 3-timers teorikurs- og oppfølgingstilbud som dekker de viktigste temaene rundt artrose som symptomer, risikofaktorer og behandlingsalternativer. Du får muligheten til å snakke med andre som har artrose, stille spørsmål og dele erfaringer. 

Trenger du eller noen av dine nære og kjære hjelp med kneartrose og hofteartrose, kan du melde deg på vårt AktivA- kurs her: 

Neste kurs:

Info kommer

Har du spørsmål om påmelding, kontakt Kristin Bølstad på kristin.bolstad@nimi.no

Hva er artroseskole? 

Artroseskolen er et 3-timers teorikurs- og oppfølgingstilbud som dekker de viktigste temaene rundt artrose i kne og hofte som symptomer, risikofaktorer og behandlingsalternativer. Du får muligheten til å snakke med andre som har artrose, stille spørsmål og dele erfaringer. 

I etterkant av artroseskolen anbefaler vi individuell undersøkelse og testing hos fysioterapeut, og deretter enten personlig oppfølging eller deltakelse på gruppetimer. 

Hvem kan delta? 

Artroseskolen er åpen for alle som har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne, samt personer med degenerativ meniskskade. 

Hva er hensikten?

Hensikten med artroseskolen er å få mer kunnskap om artrose slik at man kan redusere smerter, få bedre funksjon i ledd og økt livskvalitet. Du lærer om:

 • Hva er artrose?
 • Symptomer
 • Risikofaktorer
 • Behandlingsalternativer
 • Trening, fysisk aktivitet og livsstilsendringer

Dette er en flott mulighet til å lære mer om artrose, dele erfaringer, stille spørsmål og få verdifull veiledning. Bli med på vår artroseskole eller ta kontakt med oss for informasjon om priser, og individuell oppfølging hos fysioterapeut. Les mer om vårt treningstilbud

Kort beskrivelse av AktivA

Som AktivA-klinikk har Nimi et helthetlig tilbud innen artrose som supplement til artroseskolen og består av:

 1. Undersøkelse og testing hos fysioterapeut: Før artroseskolen anbefaler vi individuell undersøkelse og testing hos fysioterapeut.
 2. Artrose-skolen: 3 timers gruppeundervisning: Etter oppstart hos fysioterapeut følger artroseskole med gruppeundervisning. Her får du en grundig innføring i hva artrose er, årsaker, samt praktiske råd og tiltak du selv kan gjøre for å mestre og forebygge utvikling av tilstanden på en best mulig måte. I tillegg får du et enkelt, tilpasset treningsprogram og informasjon om de ulike behandlingsalternativene.
 3. Gruppeundervisning og tett oppfølging: Individuelt tilpasset behandlingsprogram som inkluderer tilpasset trening hos fysioterapeut (individuelt eller i gruppe) og for de som har behov for det også behandling hos andre spesialister (lege, ernæringsfysiolog og psykolog).

Behandlingsdetaljer

Forskning viser at

 1. veiledet fysioterapi og trening
 2. praktisk informasjon og råd
 3. vektreduksjon

er de viktigste tiltakene for å øke funksjonen og forbedre livskvaliteten hos personer med kne- og hofteartrose, eller en degenerativ menisk.

Trening er viktig. Det går ikke an å hvile seg bedre fra artrose, men det er viktig å tilpasse aktiviteten til den enkelte, sier spesialist i idrettsfysioterapi, Karin Rydevik.

Trening og fysisk aktivitet er et trygt og helsefaglig førstevalg for deg som har artrose. Det passer for alle med artrose uavhengig av alder, symptomer og funksjonsnivå. Vi hjelper deg med å tilpasse treningen til den enkeltes behov og forutsetninger for å sikre at det er trygt å gjennomføre. 

Fysioterapeuter med spesialkompetanse på artrose - AktivA

Nimi er en AktivA-klinikk som innebærer at vi følger de siste retningslinjene for behandling av artrose – aktivmedartrose.no. Vi har et fagteam med sertifiserte AktivA-fysioterapeuter med spesialistkunnskap om artrose.

Behandlingen bygger på den nyeste forskningen og vår lange kliniske erfaring. Nimi har vært med på å utvikle og evaluere metodene som AktivA-programmet er bygget på.

Gruppeundervisning og tett oppfølging

Etter oppstart hos fysioterapeut følger artroseskole med gruppeundervisning. Her får du en grundig innføring i hva artrose er, årsaker, samt praktiske råd og tiltak du selv kan gjøre for å mestre og forebygge utvikling av tilstanden på en best mulig måte. I tillegg får du et enkelt, tilpasset treningsprogram og informasjon om de ulike behandlingsalternativene.

Vi hjelper
deg

Har du behov for time hos spesialist?

Vi har også kurs innen livsstilsendring:

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.