Hopp direkte til innhold

Nimi Ullevål har flyttet til Storo

Vår nye adresse på Storo er Vitaminveien 1A, les mer om beliggenhet og parkering

Viktig melding
Foto: Shutterstock

Rygg

Smerte i ryggen er noe de fleste av oss vil oppleve igjennom livet. Det er ikke alltid en klar underliggende årsak til disse smertene, men det finnes tiltak som kan redusere smerte og holde deg i aktivitet.

Årsak

Cirka 85 % av befolkningen vil på ett eller annet tidspunkt få vondt i ryggen. De aller fleste blir bra i løpet av kort tid, men noen kan ha smerter opptil tre måneder. En liten andel får langvarige plager.

De fleste ryggsmerter mangler en klar årsak. Av og til kan vi knytte de til en spesifikk hendelse, som for eksempel et løft eller fall. Men ofte vet vi ikke helt hva de kommer av. At du har mye vondt, betyr ikke nødvendigvis at «skaden» er stor. Mange ting kan oppregulere hvor mye smerte vi føler. For eksempel søvn, humør, tanker og følelser.

Symptomer

Ryggen er som regel vond og stiv. Spesielt når man starter å bevege seg etter å ha sittet eller ligget lenge. Ryggen føles «låst». Smertene kan sitte på et spesifikt punkt, eller være litt diffuse. Noen opplever også at de kan stråle ned i setet.

Undersøkelse

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved ryggplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne utelukke alvorlig sykdom. Kun 1-2 prosent av ryggplager har en alvorlig underliggende sykdom. 

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen og MR hvis det er nødvendig for å stille diagnosen eller ved mistanke om alvorlig sykdom eller skade. Det du sannsynligvis vil se på bildediagnostikk er aldersrelaterte vevsforandringer i ryggen. Vi vet nå at det også er vanlig å observere hos de som ikke har smerter. Slike funn bør derfor tas med en klype salt.

Behandling

Behandling av denne type plager vil være individuelt tilpasset etter årsak og pasientens funksjonelle behov. Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine ryggplager.

Legespesialister, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler nakkeplager, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring.

Mulig behandling:

  • Terapeuten din vil kartlegge dine behov og få innsikt i din oppfatning av egen situasjon, funksjonsnivå, problemer, muligheter og begrensninger.
  • Du vil bli få en helhetlig vurdering.
  • Behandling kan bestå av: informasjon, kognitive øvelser, tilrettelagt aktivitet og trening, leddmobilisering, manipulering, nervemobilisering, tøying av stram muskulatur, bløtvevsmobilisering, triggerpunktbehandling og akupunktur.
  • Ryggskole er et kurs der lærer mer om ryggplager og få praktiske råd og veiledning i hvordan du skal ta vare på ryggen din for å få en bedre funksjon i 
  • Nimi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling der det skulle være aktuelt.

Av og til vil en utredning gi en diagnose som krever operasjon. Vi har kirurger med spisskompetanse innen rygg og kirurgisk behandling av ryggsmerter relatert til prolaps.

Har du gjennomgått en operasjon, er det viktig å komme tidlig i gang med aktivitet og tilrettelagt trening. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre spesialister utrede, behandle eller eventuelt henvise deg videre til øvrige fagspesialister/terapeuter.

Vi kan hjelpe deg - bestill time

Ta kontakt på telefon 02430 eller bestill time direkte her:

Bestill time

Les mer om rygg