Rygg

På Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine ryggplager. Vi utreder og behandler ryggplager basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring.

Årsaker til ryggplager

Cirka 85 % av befolkningen vil på ett eller annet tidspunkt få vondt i ryggen. De aller fleste blir bra i løpet av kort tid, men noen kan ha smerter opptil tre måneder. En liten andel får langvarige plager.

De fleste ryggsmerter mangler en klar årsak. Av og til kan smertene knyttes til en spesifikk hendelse, som for eksempel et løft eller fall, men ofte vet vi ikke helt hva de kommer av. At du har mye vondt, betyr ikke nødvendigvis at «skaden» er stor. Det finnes tiltak som kan redusere smerte og holde deg i aktivitet.

Eksempler på tilstander i ryggen vi kan hjelpe deg med:

  • Kink eller låsning
  • Prolaps
  • Spinal stenose
  • Fasettledssartrose
  • Bekkenplager
  • Muskelspenninger
  • Osteoporose
  • Bekhterev
  • tretthetsbrudd

Symptomer på ryggplager

De mest typiske symptomene på ryggplager er smerte og stivhet, spesielt når man starter å bevege seg etter å ha sittet eller ligget lenge. Ryggen føles «låst». Smertene kan sitte på et spesifikt punkt, eller være litt diffuse. Noen opplever også at de kan stråle ned i setet.

Undersøkelse av ryggplager

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved ryggplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter og leger vil henvise til røntgen og MR hvis det er nødvendig for å stille diagnosen, eller ved mistanke om alvorlig sykdom eller skade. Kun 1-2 prosent av ryggplager har en alvorlig underliggende sykdom. Det du sannsynligvis vil se med bildediagnostikk er aldersrelaterte vevsforandringer i ryggen. Da dette også er vanlig å observere hos dem som ikke har smerter, bør slike funn derfor ikke tillegges for stor betydning

Behandling av ryggplager

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Behandling av denne type plager vil være individuelt tilpasset etter årsak og pasientens funksjonelle behov. Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine ryggplager.

Legespesialisterfysioterapeutermanuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler ryggplager, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Mulig behandling kan være: informasjon, kognitive øvelser, tilrettelagt aktivitet og trening, leddmobilisering, manipulering, nervemobilisering, tøying av stram muskulatur, bløtvevsmobilisering og triggerpunktbehandling.

Nimi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling når det er indikert.

Av og til vil en utredning gi en diagnose som krever operasjon eller injeksjonsbehandling. Vi har ryggkirurger med spisskompetanse innen kirurgisk behandling og injeksjonsbehandling av ryggsmerter.

Har du gjennomgått en operasjon, er det viktig å komme tidlig i gang med aktivitet og tilrettelagt trening. Nimi har lang erfaring og gode, dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg, kan en av våre spesialister utrede, behandle eller eventuelt henvise deg videre til øvrige fagspesialister/terapeuter.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.