Hofte og lyske

Hofte- og lyskeplager kan ha mange årsaker. Både unge og gamle rammes. På Nimi får du profesjonell hjelp. Vi har lang erfaring med behandling av denne type plager.

Årsak

Hofte- og lyskeplager kan ha mange årsaker. Både unge og gamle rammes. Plagene kan komme av en skade, ved at treningsbelastningen overgår kroppens tåleevne eller på grunn av genetikk og alderdom.

Det er flere strukturer i hoften som kan gi opphav til smerte. Eksempler er muskulatur, slimposer, skjelett, leddbånd og nervevev. Noen ganger kan smerter i hoften komme fra ryggen. Videre er det godt dokumentert at inaktivitet og overvekt øker sjansen for hofteplager.

Tilstander i hoften vi kan hjelpe deg med

 • Slitasjegikt - artrose/artritt
 • Slimposebetennelse - bursitt
 • Overbelastning i muskulatur
 • Snapping hip
 • Isjas
 • Osteonekrose
 • Calve legg perthes
 • Tendinitt/senebetennelse
 • Brudd/stressfraktur
 • Inneklemming (impingement, brokk)
 • Lyskestrekk
 • Lyskesmerte

Symptomer

Symptomer vil variere med hvilken tilstand man har. Det aller vanligste symptomet er smerte. Mange opplever også stivhet og nedsatt bevegelighet. Det er heller ikke uvanlig med klikkelyder og smerte i visse posisjoner, som ved dyp huksitting.

Disse symptomene kan oppstå plutselig, eller gradvis over tid. Smerten kan hindre deg i å gjøre dagligdagse aktiviteter, eller begrense deltagelse i idrett. Smerten kan både øke og minske med aktivitet. Ved smerte i ro, har man som regel kommet langt i forløpet.

Det er ikke alltid lett å vite nøyaktig hva som gir opphav til hofte- og lyskeplagene. Her på Nimi er vi dyktige på å diagnostisere denne type plager.

Undersøkelse

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved hofteplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling

Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine hofteplager. Vi har lang klinisk erfaring og baserer oss på den nyeste forskningen.

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Så langt det er mulig, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi derfor å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. Svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling. 

Når kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud. 

Pasientundervisning er en av de mest effektive behandlingsformene for hofteplager. Aktiv med artrose er et undervisningstilbud hvor du får praktiske råd for å mestre plagene samt forebygge/bremse forverring av tilstanden.

Nimi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling der det skulle være aktuelt.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre utredere hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.