Nakke

På Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine nakkeplager. Vi utreder og behandler nakkeplager basert på den nyeste forskningen og lang klinisk erfaring.

Årsaker til nakkeplager

Mange av oss vil oppleve nakkeplager i løpt av livet. Årsakene til vond nakke er ofte sammensatte med en kombinasjon av ledd, muskulatur, totalbelastningen i hverdagen og spenningsnivå i nervesystemet. 

Eksempler på tilstander i nakken vi kan hjelpe deg med:

  • Ømme og vonde muskler: hyppig årsak til smerter i nakke og skuldre. Ofte diffuse og ikke lokalisert til ett spesifikt punkt. Sjelden en klar årsak til hvordan de oppstod.
  • Kink i nakken: vanligvis våkner man opp med dette eller det kan oppstå ved brå bevegelse. Føles som om nakken har «låst» seg og man har mindre bevegelighet, samt smerte. En ufarlig tilstand som ofte går over av seg selv i løpet av noen dager. Gjør den ikke det kan man oppsøke en terapeut for veiledning og behandling.
  • Nakkehodepine: årsaken kan være nedsatt bevegelighet i ett eller flere av leddene i nakken som kan komme av økt spenning i muskulatur, stress eller belastning over tid. Smerten stråler gjerne fra nakken og fremover i hode- og panneregionen.
  • Nakkesmerter med utstråling: en mellomvirvelskive i rygg kan ha skapt økt trykk på en nerverot som kan gi symptomer ut mot skulder og arm.
  • Nakkeslengskade(whiplash): årsaken er som regel påkjørsel bakfra eller bilkollisjon.
  • Nakkeprolaps

Symptomer på nakkeplager

Smerter i nakkeregionen (inkludert øvre rygg, mot hodet og til skuldrene) kategoriseres ofte som nakkeplager. Nakkesmerter og stivhet er de vanligste symptomene. Plagene kan være så hemmende at det går utover livskvalitet og begrenser ønsket aktivitetsnivå. Mange får også hodepine.

En stor andel av oss vil oppleve nakkeplager gjennom livet, men det finnes tiltak som reduserer smerte og får deg tilbake i normal aktivitet.

Undersøkelse av nakkeplager

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved nakkeplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen og MR hvis det er nødvendig for å stille diagnosen, eller ved mistanke om alvorlig sykdom eller skade. 

Behandling av nakkeplager

Behandling av denne type plager vil være individuelt tilpasset etter årsak og pasientens funksjonelle behov. Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp for dine nakkeplager. 

Legespesialisterfysioterapeutermanuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler nakkeplager, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Mulig behandling kan være: Informasjon, kognitive øvelser, tilrettelagt aktivitet og trening, leddmobilisering, manipulering, nervemobilisering, tøying av stram muskulatur, bløtvevsmobilisering, triggerpunktbehandling og akupunktur.

Nimi har flinke eksperter på injeksjonsbehandling og medikamentell smertebehandling når det er indikert.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.