Hjerteundersøkelse

Utredning, behandling og oppfølging av alle typer hjertesykdommer.

Regelmessig fysisk aktivitet er i all hovedsak bra for helsen. Forskning viser imidlertid at mangeårig utøvelse av intensive utholdenhetsidretter kan bidra til økt risiko for atrieflimmer som kan føre til hjerneslag.

Økende alder, høyt blodtrykk og tidligere hjertesykdom gjør deg også mer utsatt for atrieflimmer. Symptomer som uregelmessig puls, dårligere fysisk form eller økende tungpusthet ved anstrengelse kan være symptomer på atrieflimmer eller annen hjertesykdom.

Kort beskrivelse

Hjertespesialisttilbudet ved Nimi tilbyr utredning og behandling av alle typer hjertelidelser og utfører hjertescreening av idrettsutøvere. Vi har utstyr for utredning av brystsmerter/angina-pectoris, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykkssykdom.

Passer for

Tilbudet er rettet mot både private og forsikringskunder. Det dekkes ikke av offentlig trygderefusjon.

Behandlingsdetaljer

Nimi har hjertespesialist som kan kartlegge atrieflimmer eller annen hjertesykdom og sette i gang behandling. Nimi har 30 års erfaring med utredning og behandling av idrettsutøvere og aktive mosjonister.

Ved Nimi har vi moderne ultralydutstyr (ekkokardiografi) til utredning av hjertefunksjon og hjerteklaffesykdom. Vi tilbyr følgende undersøkelser:

Klinisk undersøkelse

Utføres hos hjertespesialist med blodtrykksmåling, EKG og blodprøver.

Stresstest

Utføres på ergometersykkel/tredemølle med EKG for vurdering av arbeidskapasitet, vurdering av tegn til redusert blodforsyning til hjertet, samt for å avdekke tegn hjerterytmeforstyrrelse under belastning.

24-timers blodtrykksmåling

Utredning ved mistanke om forhøyet blodtrykk.

24-timers EKG (Holter)

Hjerterytmeregistrering som ledd i utredning av unormal hjerterytme og ved besvimelsesanfall som man mistenker er forårsaket av hjertesykdom.

Ekkokardiografi

Ultralydundersøkelse med evaluering av hjertepumpefunksjon, hjerteklaffene og medfødte hjertelidelser.

Rehabilitering

Vi har tilbud om rehabilitering av hjertepasienter etter hjerteoperasjoner og etter hjerteinfarkt.

Fysisk trening ved hjerte- og karsykdommer gir dokumentert bedring av kondisjon og livskvalitet. I tillegg bidrar fysisk trening til reduksjon av risiko for senere plager eller kardiovaskulære hendelser og derved bedring av prognose.

Bestill time hos Volvat i Oslo

Bestill time til hjerteundersøkelse, eller les mer om undersøklsen på volvat.no.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.