Maksimalt oksygenopptak

Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) defineres blant annet som kroppens maksimale evne til å ta opp og utnytte oksygen under dynamisk fysisk arbeid ved bruk av store muskelgrupper.

Ved bestilling av test må du fylle ut spørreskjemaet for helsetilstand og sende det i retur til Nimi. Skjemaet vil bli gjennomgått av en av våre leger ved Nimi for å vurdere om det bør gjennomføres en legekonsultasjon og EKG-registrering (hjerteovervåkning) under testen, eller ikke.

Alle som er 60 år og eldre  ha legekonsultasjon og EKG-registrering under test. Dette er en rutine vi har ved Nimis testlaboratorium for å best mulig ivareta kundens sikkerhet ved testing til utmattelse.

Pris for V02-maks

Vo2-maks1 210,-
Totalt1 210,-
Kan komme i tillegg (over 60 år / positiv spørreskjema)
EKG-registrering430,-
Konsultasjon hos legespesialist2 050,-

Kort beskrivelse

Hva er maksimalt oksygenopptak?

Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) defineres blant annet som kroppens maksimale evne til å ta opp og utnytte oksygen under dynamisk fysisk arbeid ved bruk av store muskelgrupper.

VO2maks uttrykkes i liter per minutt og milliliter per kg per minutt og setter den "øvre grensen" for den aerobe utholdenheten. VO2maks blir derfor sett på som den viktigste prestasjonsbestemmende fysiologiske faktor i typiske utholdenhetsidretter.

Hvorfor teste VO2maks?

En VO2maks test er et meget godt verktøy for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt og gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett.

Passer for

Ved Nimi har vi 16 års aldersgrense for gjennomføring av laktatprofil og VO2maks test.

Seriøst kondisjonstrenende utøvere i alder 14–16 år kan imidlertid testes, gitt at trener, utøver og foreldre er innforstått med hva testen går ut på og hva testdataene kan benyttes til.

Om forløpet

Forberedelser

  • Ikke tren på testdagen
  • Ikke spis de to siste timene før test
  • Ikke tren hardt dagen før test

Husk ledig tøy og gode sko (eventuelt sykkelsko).

Ved sykdom/forkjølelse bør testen utsettes.

Når du møter til testen skal du være ferdig oppvarmet (minst 25–30 minutter). Du kan varme opp i treningsalen hos oss.

Du bestemmer selv om du vil gjennomføre testen på sykkel eller tredemølle. Ta eventuelt med sykkelsko med SPD-bindinger som normalt benyttes på terrengsykler. Dersom du vil benytte dine sykkelsko med binding til racerpedaler, ta med egne racerpedaler, så monterer vi disse på ergometersykkelen vår.

Selve dagen

Ved gjennomføring av VO2maks test økes arbeidsbelastningen gradvis til total utmattelse oppnås, det vil si til du ikke orker å løpe/sykle mer. Under testen måles oksygenopptaket og pulsen kontinuerlig.

Testens varighet ligger normalt i området 4–6 min.

Ut ifra din høyeste registrerte puls + 5 pulsslag (estimert makspuls) kan man beregne dine individuelle pulssoner som kan benyttes under aerob utholdenhetstrening.

Etter

Etter avsluttet test får du med en rapport og kort gjennomgang av testresultatene som danner grunnlag for videre treningsråd.

Er du en aktiv utøver, anbefaler vi enVO2maks test hver 6–8. uke i oppkjøringsfasen for å se om treningen gir ønsket fremgang.

Ekstra treningsveiledning må eventuelt avtales på forhånd.

Spørreskjema:

  1. Last ned og fyll ut skjema
  2. Send til Volvat Nimi, Vitaminveien 1A, NO-0485 Oslo
  3. Skjemaet blir gjennomgått av lege her på Nimi
  4. Vi kontakter deg for oppsett av testtime

Spørreskjema Laktatprofil og VO2maks (pdf)

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.