Helseprofil

Spirometri, arbeids-EKG og test av maksimalt oksygenopptak (VO2maks-test)

Har du tiltakende brystsmerter ved økende arbeidsbelastning under trening eller når du plutselig må løpe for å rekke bussen? Opplever du at pusten din begrenser din fysiske yteevne?

Ved å utføre en spirometri, arbeids-EKG og test av ditt maksimale oksygenopptak (VO2maks), kan vi vurdere om plagene dine skyldes luftveissykdom, (astma, KOLS), hjertesykdom (innsnevringer i hjertets store kransårer, alvorlige hjerterytme forstyrrelser) eller lav kondisjon.

Det vil også bli tatt blodprøver i forkant av test dersom konsulterende lege vurderer at det er hensiktsmessig. Dersom du er overvektig og har et ønske om å gå ned i vekt, kan det også foretas en beregning av din fettprosent med Caliperklype.

Varighet

Legekonsultasjon: 30 minutter. Test: 60 minutter (90 minutter hvis det også skal gjennomføres laktatprofiltest og/eller fettprosent-test)

Priser for helseprofil

Tester
Helseprofil og laktatprofil3 690,-
Helseprofil2 640,-
Tillegg for konsultasjon
Konsultasjon hos kardiolog2 900,-

Kort beskrivelse

Undersøkelsen inkluderer

  • Legekonsultasjon med fokus på forebyggende helsearbeid og risikofaktorer
  • Eventuelt relevante blodprøver
  • Eventuelt fettprosent
  • Spirometri (lungefunksjon)
  • Belastningstest på sykkel eller tredemølle med måling av blodtrykk og EKG-registrering ved økende arbeidsbelastning til stor grad av anstrengelse/utmattelse
  • Måling av VO2maks (kondisjon) og ventilasjon (lungenes belgfunksjon)

Etter gjennomført legekonsultasjon og test vil du få en konkret tilbakemelding av din helsestatus og kondisjon, og om det bør igangsettes medisinske- og/eller fysiske tiltak for å ivareta din livskvalitet. Dersom det avdekkes risikofylte problemstillinger, vil du få oppfølging og evt henvises videre til ytterligere undersøkelser.

Dersom det er ønskelig, kan det også gjennomføres en laktatprofil test hvor vi kan beregne din laktat-terskel (melkesyreterskel). Sammen med måling av maksimalt oksygenopptak får du da en enda mer omfattende vurdering av din aerobe utholdenhet.

Om forløpet

Forberedelser

Til denne undersøkelsen skal du ikke møte fastende da det skal gjennomføres en arbeidstest.

Du skal ikke varme opp før test, det blir gjort under selve testen.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.