Hjerte

Ved Nimi får du en grundig undersøkelse av kardiolog og fysioterapeut basert på sykehistorie og kliniske tester.

Symptomer

Ved Nimi får du en grundig undersøkelse av kardiolog og fysioterapeut basert på sykehistorie og kliniske tester. 

Vi anbefaler alle våre pasienter å utføre en arbeidsbelastningstest før oppstart av hjerterehabilitering og/eller individuell trening.

Hvem kan ha behov for hjerterehabilitering?

Rehabilitering er en viktig del av behandlingen etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner. Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedret livskvalitet og er like viktig som medikamentell behandling for mange hjertepasienter.

Hovedelementene i rehabiliteringen er grundig undersøkelse, god informasjon og oppstart av lystbetont trening så raskt som mulig etter en akutt sykdomsperiode. Vi tilpasser rehabiliteringstilbudet individuelt på bakgrunn av diagnose, behandling og fysisk test (arbeidsbelastningstest med direkte måling av oksygenopptak og EKG).

Mange kan drive trening på egenhånd etter individuell veiledning, men de fleste vil ha stor nytte av gruppetrening sammen med andre hjertepasienter.

Helhetlig hjerterehabilitering går over 12 uker med gruppetrening to ganger i uken i tillegg til individuell veiledet trening og undervisning. Rehabiliteringsteamet består av erfarne fysioterapeuter, kardiolog, fysiolog, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Rehabiliteringen er egnet for deg som har:

 • hatt hjerteinfarkt
 • vært til utblokking (PCI)
 • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon
 • angina i stabil fase
 • høyt blodtrykk

Vi kan også tilby individuell trening og veiledning til pasienter med kronisk hjertesvikt og/eller atrieflimmer.

Gjennomføring av hjerterehabilitering

 • Grundig sykehistorie
 • Undersøkelse og arbeidsbelastningstest
 • Kartlegging av livskvalitet og livsstil
 • Gruppebasert trening etter intervalltreningsprinsippet (Ullevålsmodellen)
 • Individuelt tilpasset egentreningsprogram
 • Fri bruk av treningsfasiliteter på Nimi i rehabiliteringsperioden
 • Råd og veiledning om fysisk aktivitet, trening, kosthold og livsstil

Hjerterehabilitering kombinert med annen behandling

 • Samarbeid med kardiolog
 • Samarbeid med fysiolog
 • Samarbeid med psykolog
 • Samarbeid med fysioterapeuter og manuellterapeuter ved muskel- og skjelettplager.

Undersøkelse

Vi tilbyr følgende undersøkelser

 • Klinisk undersøkelse: Utføres hos hjertespesialist med blodtrykksmåling, EKG og blodprøver.
 • Stresstest: Utføres på ergometersykkel/tredemølle med EKG for vurdering av arbeidskapasitet, vurdering av tegn til redusert blodforsyning til hjertet, samt for å avdekke tegn hjerterytmeforstyrrelse under belastning.
 • 24-timers blodtrykksmåling: Utredning ved mistanke om forhøyet blodtrykk.
 • 24 timers EKG: Hjerterytmeregistrering som ledd i utredning av unormal hjerterytme og ved besvimelsesanfall som man mistenker er forårsaket av hjertesykdom.
 • Ekkokardiografi: Ultralydundersøkelse med evaluering av hjertepumpefunksjon, hjerteklaffene og medfødte hjertelidelser.

Hjerteutredning

Regelmessig fysisk aktivitet er i all hovedsak bra for helsen. Forskning viser imidlertid at mangeårig utøvelse av intensive utholdenhetsidretter kan bidra til økt risiko for atrieflimmer som kan føre til hjerneslag.

Økende alder, høyt blodtrykk og tidligere hjertesykdom gjør deg også mer utsatt for atrieflimmer. Symptomer som uregelmessig puls, dårligere fysisk form eller økende tungpusthet ved anstrengelse kan være symptomer på atrieflimmer eller annen hjertesykdom.

Nimi har hjertespesialist som kan kartlegge atrieflimmer eller annen hjertesykdom og sette i gang behandling. Nimi har 30 års erfaring med utredning og behandling av idrettsutøvere og aktive mosjonister.

Rehabilitering

Hjertespesialisttilbudet ved Nimi tilbyr utredning og behandling av alle typer hjertelidelser og utfører hjertescreening av idrettsutøvere. Vi har utstyr for utredning av brystsmerter/angina-pectoris, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykkssykdom.

Vi tilbyr også rådgiving om risiko for hjertesykdom og forebyggende behandling.

Vi har tilbud om rehabilitering av hjertepasienter etter hjerteoperasjoner og etter hjerteinfarkt. Fysisk trening ved hjerte- og karsykdommer gir dokumentert bedring av kondisjon og livskvalitet. I tillegg bidrar fysisk trening til reduksjon av risiko for senere plager eller kardiovaskulære hendelser og derved bedring av prognose.

Ved Nimi har vi moderne ultralydutstyr (ekkokardiografi) til utredning av hjertefunksjon og hjerteklaffesykdom. Vi tilbyr 24-timers EKG-registrering (Holter) til utredning av hjerterytmeforstyrrelser, 24 timers blodtrykksregistrering samt avansert utstyr for arbeids-EKG/stresstesting av hjertet.

Tilbudet er rettet mot både private og forsikringskunder. Det dekkes ikke av offentlig trygderefusjon. Du trenger ikke henvisning.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.