Albue og underarm

Belastningsskader i albuen har en høy forekomst i både i arbeidslivet og i idretten. De har en tendens til å bli langvarige uten riktig behandling.

Årsak

Plager i albue og underarm skyldes ofte akutte skader eller overbelastning. Belastningsskadene i albuen har en høy forekomst i både i arbeidslivet og i idretten. De har også en tendens til å bli langvarige uten riktig behandling.

Tilstander i albue og underarm som vi kan hjelpe deg med:

 • Slitasje i albueleddet
 • Fritt legeme i albuen
 • Senesmerter (musearm)
 • Tennisalbue (lateral epikondylitt)
 • Golfalbue (medial epikondylitt)
 • Målvaktalbue
 • Carpal tunnel syndrom
 • Posterior interosseus syndrom
 • Bicepstendinopati
 • Ulnaris nevritt
 • Radialis nevritt
 • Kompartementsyndrom
 • Slimposebetennelse
 • Brudd
 • Albuen ut av ledd (luksasjon)

Symptomer

Akutte skader kjennetegnes ved plutselig innsettende smerte.

Belastningsskader har ofte en annen presentasjon, der smerten øker gravis over tid.

Det mest typiske symptomet er smerter i og rundt albuen som forverres ved bruk av hånd, for eksempel av å skrive på et tastatur. Svært ofte er det også ømhet i muskulaturen rundt albuen.

Undersøkelse

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved albue- og underarmsplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling

Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine albue- og underarmsplager. Vi har lang klinisk erfaring og baserer oss på den nyeste forskningen.

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Så langt det er mulig, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi derfor å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. Svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling. 

Når kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Vi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling der det skulle være aktuelt.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre utredere hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.