Hånd

Plager i hender gir ofte nedsatt funksjon. Disse plagene kan ha mange årsaker, og krever ofte grundig utredning hos erfarne spesialister før behandling kan iverksettes for å begrense plagene.

Årsak

Plager i hender, håndledd eller fingre kan ha mange årsaker. De kan oppstå brått, eller gradvis over tid. Både unge og gamle rammes. Mange strukturer kan gi opphav til smerter. For eksempel muskler, sener og leddbånd.

Tilstander i håndledd og hånd som vi kan hjelpe med

  • Slitasje i håndrot og håndledd
  • Følgetilstand av brudd i håndledd
  • Dupytrens kontraktur
  • Karpaltunnelsyndrom
  • CMC-1 artrose
  • Droppfinger
  • Leddstivhet i fingre

Symptomer

Plager i hender, håndledd eller fingre gir ofte nedsatt funksjon. Smerte er hovedsymptom. Det er heller ikke uvanlig med redusert kraft og nedsatt bevegelighet. Disse plagene kan ha mange årsaker, og krever ofte grundig utredning hos erfarne spesialister før behandling kan iverksettes for å begrense plagene.

Undersøkelse

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved plager i hånd, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling

Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine plager. Vi har lang klinisk erfaring og baserer oss på den nyeste forskningen.

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Så langt det er mulig, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi derfor å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. Svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling. 

Når kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Vi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling der det skulle være aktuelt.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre utredere hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.