Legg, ankel og fot

På Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine plager i legg, ankel og fot. Vi utreder og behandler plager i legg, ankel og fot basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring.

Årsaker til plager i legg, ankel og fot

Legg-, ankel- og fotplager kan ha mange årsaker. Ofte oppstår de etter en akutt skade eller ved at treningsbelastningen overgår kroppens tåleevne. Det er flere strukturer i bena som kan gi opphav til smerter. Eksempler er muskulatur, slimposer, skjelett, leddbånd og nervevev.

Noen tilstander har sitt opphav i korsryggen og kan iblant referere smerter til bena.

Eksempler på tilstander i legg-, ankel- og fot vi kan hjelpe deg med:

 • Plantar fascitt
 • Beinhinnebetennelse
 • Overtråkk
 • Akillesseneplager (tendinopati / akillesseneruptur)
 • Skjev storetå (hallux valgus)
 • Feilstillinger (plattfot, hulfot)
 • Artrose (slitasje)
 • Fritt legeme i ledd
 • Senebetennelse
 • Stiv storetå
 • Leddbåndskader
 • Mortons nevrom
 • Følgetilstand av brudd i ankel/fot
 • Hammertær
 • Tretthetsbrudd
 • Kompartementsyndrom
 • Muskelskader (tennislegg)
 • Haglunds hæl
 • Severs

Symptomer på plager i legg, ankel og fot

Symptomer vil variere med hvilken tilstand man har. Det aller vanligste symptomet er smerte. Mange opplever også stivhet og nedsatt bevegelighet.

Disse symptomene kan oppstå plutselig, eller gradvis over tid. Smertene kan hindre deg i å gjøre dagligdagse aktiviteter, eller begrense deltagelse i idrett. Smerten kan både øke og minske med aktivitet. Ved smerte i ro, har man som regel kommet langt i forløpet.

Det er ikke alltid lett å vite nøyaktig hva som gir opphav til legg-, ankel- og fotplager, men her på Nimi er vi dyktige på å finne årsaken til dine plager.

Undersøkelse av plager i legg, ankel og fot

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved plager i bena, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling av plager i legg, ankel og fot

Hos Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine plager. Vi har lang klinisk erfaring og baserer oss på den nyeste forskningen.

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Så langt det er mulig, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi derfor å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. Svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling. 

Legespesialisterfysioterapeutermanuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler plager i legg, ankel og fot, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Når kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Vi har flinke eksperter på medikamentell smertebehandling der det skulle være aktuelt.

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan vi hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.