Skulder og krageben

På Nimi får du profesjonell medisinsk hjelp med dine skulderplager. Vi utreder og behandler skulderplager basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring.

Årsaker til skulderplager

Skulderplager er ofte sammensatte med en kombinasjon av ledd, muskulatur, totalbelastningen i hverdagen og spenningsnivå i nervesystemet.

Smerter kommer ofte brått ved akutte skader. Andre får plager i muskulatur og sener på grunn av overbelastning i arbeid eller fritidsaktiviteter. En vond skulder kan oppleves så hemmende at det går ut over funksjons- og arbeidsevnen.

Eksempler på tilstander i skulderen vi kan hjelpe deg med:

 • Artrose (slitasje) i skulder
 • Fritt legeme i skulder
 • Muskelavrivning
 • Senesmerter (impingement / tendinopati / senebetennelser)
 • Subakromielt smertesyndrom
 • Frossen skulder (frozen shoulder)
 • Labrumskade (SLAP-lesjon)
 • Ustabil skulder
 • Kastskulder
 • Følgetilstand av skade eller skulder/krageben ute av ledd
 • Trykk på nerver i nakken

Referert smerte fra nakkens ledd, muskler eller mellomvirvelskiver

Symptomer på skulderplager

Akutte smerter kommer som regel etter en akutt skade.

Belastningsskader har ofte en annen presentasjon, der smerten øker gradvis over tid.

Noen får plutselig skulderplager av at de bruker skulderen mye mer enn de er vant til. Mange har smerter i aktivitet, spesielt ved bruk av skulderen over hodehøyde.

Noen opplever også å ha vondt når de er i ro, eller om de skal ligge på den vonde skulderen.

Hovedsymptomene på skulderplager er smerte og nedsatt funksjonsevne.

Undersøkelse av skulderplager

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved skulderplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre. Man bør ikke vente og regne med at smerten skal gå over av seg selv. Dersom smerter i skulderen har vedvart i mer enn 6 uker, går de svært sjelden over av seg selv.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling av skulderplager

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Nyere forskning viser at svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Så langt det er mulig, ønsker vi derfor å hjelpe deg med å unngå kirurgi. På Nimi forsøker vi å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering. 

Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling, som eksempelvis injeksjoner eller behandling med medisiner.

Legespesialisterfysioterapeutermanuellterapeuter og kiropraktorer utreder og behandler skulderplager, basert på den nyeste forskning og lang klinisk erfaring. Ved behov har vi et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av alle disse faggruppene.

Vi har ekspertise på injeksjonsbehandling og medikamentell smertebehandling når det er indikert.

Anbefalt behandling ved vond skulder

 • Informasjon om din aktuelle problemstilling
 • Styrketrening med fokus på muskler rundt skulderbladet og baksiden av skulderleddet
 • Manuell mobilisering av brystrygg (manipulasjonsbehandling ved behov), skulderblad, skulderledd og terapeutisk tøyning av brystmuskler for å sikre optimale plassforhold i skulderleddet
 • Bevegelighetstrening av brystrygg og tøyning av brystmuskler
 • Smerte- eller betennelsesdempende medisiner og injeksjoner der det er indikert. Nimi har legespesialister som kan hjelpe deg

Hvis kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud. 

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre spesialister hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.