Skulder og krageben

En vond skulder kan oppleves så hemmende at det går ut over funksjons- og arbeidsevnen. Få hjelp i dag!

Årsak

Skulderplager er ofte sammensatte med en kombinasjon av ledd, muskulatur, totalbelastningen i hverdagen og spenningsnivå i nervesystemet.

Smerter kommer ofte brått ved akutte skader. For eksempel etter fall på skulderen eller at du tar deg for med armen. Andre får plager i muskulatur og sener på grunn av overbelastning i arbeid eller fritidsaktiviteter. Statiske arbeidsstillinger kan bidra til smerter i skuldre, enten du er håndverker som arbeider mye med armene over hodet eller kontoransatt som sitter mye stille ved pulten. 

Smerter som stråler ut i arm og hånd kan komme av en direkte kompresjon på nerve, eller på grunn av en betennelsesreaksjon som irriterer en eller flere nerver i ryggsøylen.

Mange ting kan oppregulere hvor mye smerte vi føler. For eksempel søvn, humør, tanker og følelser. En vond skulder kan oppleves så hemmende at det går ut over funksjons- og arbeidsevnen.

Eksempler på tilstander i skulderen vi kan hjelpe deg med:

 • Artrose (slitasje) i skulder
 • Fritt legeme i skulder
 • Muskelavrivning
 • Senesmerter (impingement / tendinopati / senebetennelser)
 • Subakromielt smertesyndrom
 • Frossen skulder (frozen shoulder)
 • Labrumskade (SLAP-lesjon)
 • Ustabil skulder
 • Kastskulder
 • Følgetilstand av skade eller skulder/krageben ute av ledd
 • Trykk på nerver i nakken
 • Referert smerte fra nakkens ledd, muskler eller mellomvirvelskiver

Symptomer

Hovedsymptomet er smerter og nedsatt funksjonsevne.

Akutte skader kjennetegnes ved plutselig innsettende smerte. Belastningsskader har ofte en annen presentasjon, der smerten øker gradvis over tid. Man husker ikke alltid utløsende årsak.
Noen får plutselig skulderplager av at de bruker den mye mer enn de er vant til. Mange har smerter i aktivitet, spesielt ved bruk av skulderen over hodehøyde.

Noen opplever også å ha vondt når de er i ro, eller om de skal ligge på den vonde skulderen.

Tenk deg at du ikke klarer å bruke høyre arm, ditt viktigste verktøy, og når du prøver, gjør det ubeskrivelig vondt. Skulderen din verker og er stokk stiv. Smertene forplanter seg til hodet og nakken. Du har problemer med å sove. De mest enkle arbeids- og hverdagsoppgaver blir umulige å utføre, og mange av fritidsaktivitetene du trives så godt med må settes på vent.

Undersøkelse

En grundig klinisk førstegangsundersøkelse er hjørnesteinen for diagnostikk ved skulderplager, hvorav en utfyllende sykdomshistorie vil kunne gi verdifull informasjon om din tilstand og veien videre.

Våre erfarne terapeuter vil henvise til røntgen, MR og ultralyd hvis det er nødvendig for å stille diagnosen.

Behandling

Behandlingen bestemmes ut ifra funnene i undersøkelsen. Nyere forskning viser at svært mange blir bra av ikke-operativ behandling. Derfor vil vi på Nimi så langt det er mulig, hjelpe deg med å unngå kirurgi. Ved å gjøre deg frisk med trening og rehabilitering.

Målet med behandlingen er å redusere smerte, forbedre funksjon og øke din livskvalitet. Der det er behov supplerer vi med annen hensiktsmessig behandling, som eksempelvis injeksjoner eller behandling med medisiner.

Anbefalt behandling ved vond skulder

 • Informasjon om din aktuelle problemstilling
 • Styrketrening med fokus på muskler rundt skulderbladet og baksiden av skulderleddet
 • Manuell mobilisering av brystrygg (manipulasjonsbehandling ved behov), skulderblad, skulderledd og terapeutisk tøyning av brystmuskler for å sikre optimale plassforhold i skulderleddet
 • Bevegelighetstrening av brystrygg og tøyning av brystmuskler
 • Smerte- eller betennelsesdempende medisiner og injeksjoner der det er indikert. Nimi har legespesialister som kan hjelpe deg

Når kirurgi er aktuelt, finner våre spesialister den best egnede operasjonsmetoden.

Har du gjennomgått en operasjon vil riktig rehabilitering, sammen med et godt utført inngrep, være avgjørende for resultatet. Nimi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud. 

Er du usikker på diagnosen eller hvilket behandlingstilbud som er det riktige for deg kan en av våre spesialister hjelpe deg.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Som eneste norske, private helseaktør har Nimi egen forskningsavdeling. Våre forskere jobber i tett samspill med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.