Vond rygg kan være stressrelatert

Smerter i ryggen kan forårsakes av noe helt annet enn prolaps eller overbelastning i leddene. Stress fører til høyt beredskapsnivå i kroppen, som igjen påvirker nervenes evne til å tåle smerte. På Nimi kartlegges årsakene til vond rygg med et helhetlig og forebyggende perspektiv.

Vond rygg oppleves gjerne som en fysisk reaksjon på overbelastning, men i mange tilfeller kan ryggsmertene være stressrelatert.

Stress øker kortisolnivået i kroppen, og danner en indre beredskapssituasjon som fører til at nervenes evne til å reagere på smerte blir lavere. En utfordrende livssituasjon som for eksempel arbeidspress eller problemer på hjemmebane, kan gjøre at kroppen spenner seg og fører til vond rygg.

Slik kan du forebygge

  1. Overvektige personer bør endre livsstil slik at man får en vektreduksjon.
  2. Gjør endringer i livssituasjonen – hvis du opplever mye stress i hverdagen; finn årsaken til at du stresser og få hjelp til å håndtere dette på en bedre måte.
  3. Ha 20–30 minutter med fysisk aktivitet hver dag, og unngå langvarige statiske stillinger.
  4. Tøy muskler og gjennomfør regelmessig styrketrening med fokus på bevegelighet.

Ryggen trives best når den får være i bevegelse, og aktivitet kan være løsningen for å få bukt med ryggproblemene. Noen ganger kan det være nødvendig med smertestillende medisiner eller injeksjoner for at man skal klare å komme i gang med bevegelse eller trening. På Nimi kan legespesialister hjelpe med dette.

Fakta: Hva kan du gjøre om du får vondt i ryggen?

Noen ganger er prolaps årsak til smerte i rygg som stråler ned i benet. Dersom operasjon er nødvendig, har Nimi ryggkirurger som gjennomfører disse operasjonene.

Les mer om vond rygg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.