Priser Dårlig fungerende utøver Oslo

Lokasjon

Dårlig fungerende utøver

Legespesialist i idrettsmedisin, 60 minutter3 200,-
Konsultasjon3 150,-
Hygienetillegg50,-
Totalt3 200,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legespesialist i fysikalsk medisin, 60 minutter3 300,-
Konsultasjon3 250,-
Hygienetillegg50,-
Totalt3 300,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legespesialist, 30 minutter1 700,-
Konsultasjon1 650,-
Hygienetillegg50,-
Totalt1 700,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet