Priser Dårlig fungerende utøver Oslo

Lokasjon

Dårlig fungerende utøver

Legespesialist i idrettsmedisin, 60 minutter3 650,-
Konsultasjon3 650,-
Totalt3 650,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager4 015,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legespesialist i fysikalsk medisin, 60 minutter3 760,-
Konsultasjon3 760,-
Totalt3 760,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager4 135,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Legespesialist, 30 minutter2 050,-
Konsultasjon2 050,-
Totalt2 050,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 255,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet