Priser Fysioterapi (fysioterapeut) Oslo

Lokasjon

Fysioterapi (fysioterapeut)

Fysio-/manuellterapeut, 60 minutter1 220,-
Konsultasjon1 170,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt1 220,-
Pris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag1 335,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager1 455,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Nimi Expert, 60 minutter1 420,-
Konsultasjon1 370,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt1 420,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager1 555,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Fysio-/manuellterapeut, 30 minutter715,-
Konsultasjon665,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt715,-
Pris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag780,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager850,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Nimi Expert, 30 minutter815,-
Konsultasjon765,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt815,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager890,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Fysio-/manuellterapeut, telefon/video665,-
Konsultasjon665,-
Totalt665,-
Pris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag730,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager800,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Nimi Expert, telefon/video765,-
Konsultasjon765,-
Totalt765,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager840,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet