Grunnkurs idrettsmedisin trinn 1

Årets kurs består av e-læring, fysisk kurs og avsluttende digital eksamen, og gjennomføres i tidsrommet 2. september til 4. oktober 2024. Påmelding vil legges ut medio april.

Logo.png

Medlem FIFA / NIMF

Pris oppdateres,-

Ikke-medlem

Pris oppdateres,-

Kurset er for leger og fysioterapeuter.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet til og med 31.05.2023. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer kan melde seg på fra og med 01.06.2023

Volvat Nimi arrangerer "Grunnkurs idrettsmedisin, trinn 1" i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

PÅMELDING ER FORBEHOLDT MEDLEMMER I NIMF/FIA FREM TIL 01.06.
Bli medlem her: FIA (forutsetter medlemskap i Norsk fysioterapeutforbund) og NIMF.

 • 2. september–16. september:
  E-læringsprogram


 • 18.–20. september:
  Fysisk kurs
   på MEET Ullevål Stadion kl. 08.30–16.30

 • 20. september–4. oktober:
  Avsluttende kursprøve skal gjennomføres

Påmelding

Gå til påmelding- lenke legges ut i april (checkin.no)


Kort beskrivelse

Mål for kurset

Gi deltagerne forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de vanligste akutte idrettsskadene, veiledning om skadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett, innføring i idrettsfysiologi og treningslære.

Kurset er søkt og godkjent for følgende spesialiteter

 • Allmennmedisin (35 poeng som emnekurs i fysikalsk medisin og rehabilitering for leger i spesialisering og med 40 poeng som klinisk emnekurs i fysikalsk medisin og rehabilitering for spesialistenes etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-084 og 085).
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering (40 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning).
 • Ortopedisk kirurgi (40 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning).

DNLF gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitets- spesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

E-læring

E-læringsprogrammet må gjennomføres før konferansen starter.

E-læringsprogrammet er utviklet sammen med forskere og klinikere med spisskompetanse innen ulike fagfelt. E-læringen inneholder foredrag (video), gjennomlesning av artikler og kunnskapstester underveis.

Fysisk kurs

Noen av landets fremste forskere og klinikere innen idrettsmedisin vil dele sin kompetanse innen akutte idrettsskader og andre idrettsmedisinske temaer.

Avsluttende kursprøve

Må gjennomføres for å få kursbevis. Det er et krav at man svarer riktig på minst 80 prosent av spørsmålene for å bestå prøven.

Passer for

Målgruppen er leger og fysioterapeuter.

Foreningene FIA og NIMF har besluttet at grunnkurs idrettsmedisin trinn 1-3 f.o.m. 2021 vil være forbeholdt fysioterapeuter og leger i DLNF. Kurset er en del av utdannelsen for å bli idrettsfysioterapeut autorisert regi FIA og idrettslege autorisert regi NIMF.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritetde første 4 ukene. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer kan melde seg på etter dette.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.