Hjerterehabilitering

Hjerterehabiliteringen på Nimi har dokumentert effekt på fysisk form og helserelatert livskvalitet, og gjennomføres etter internasjonale retningslinjer. Du følges opp av spesialister i hjerte- og lungefysioterapi i samarbeid med kardiolog. Hos oss kan du trene trygt!

Hovedelementene i rehabiliteringen er fysisk trening i form av gruppebasert intervalltrening. Treningen gjennomføres både innendørs og utendørs. Inne trener vi etter den forskningsbaserte Ullevålsmodellen. I tillegg vil du få individuell veiledning og motivasjonsstøtte om trening, kosthold og livsstil.

Passer for

Hjerterehabilitering passer for deg som har:

  • hatt hjerteinfarkt
  • vært til utblokking (PCI)
  • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
  • vært til annen hjerterelatert behandling

Vi er her for deg, og du kan komme til oss på hjerterehabilitering gjennom privat tilbud, helseforsikring eller offentlig avtale.

Privat tilbud

Vi tilbyr både private timer og gruppetilbud hos våre fysioterapeuter, som er spesialister i hjerte- og lungefysioterapi. Fysioterapeutene skreddersyr individuelle rehabiliteringsforløp og hjelper deg tilbake i form etter hjerte – og lungesykdom.

Helseforsikring

Vi har avtale med flere av de store forsikringstilbyderne, og kan tilby individuelle timer hos våre fysioterapeuter med spesialisering innen hjerte, gjennom din helseforsikring. Du må ha godkjent en sak hos din helseforsikring før du kommer til oss.

Offentlig avtale

Nimi har offentlig avtale med Helse Sør-Øst, og som pasient betaler du kun offentlig egenandel. For å benytte deg av offentlig hjerterehabilitering, må du henvises fra sykehus eller fastlege. Fastlegen må sende henvisningen via regional koordinerende enhet (RKE).

Henvisning og kopi av epikrise fra siste sykehusinnleggelse sendes til:

Volvat Medisinske Senter AS
Avd. Volvat Nimi, hjerterehabiliteringen
Postboks 5280, Majorstuen
0303 Oslo

Dersom du henvises fra din fastlege må henvisningen gå via Regional Koordinerende Enhet (RKE):
RKE ved Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling.

Hjerterehabilitering med offentlig avtale

  • Rehabiliteringen skjer på dagtid og går over 12 uker, 3 ganger per uke
  • Intervalltrening i gruppe og/eller individuelt etter Ullevålsmodellen. Treningen foregår ute og inne (tilpasset årstid) (inne eller ute)
  • Før oppstart og etter endt rehabilitering utføres en test av ditt maksimale oksygenopptak på tredemølle eller ergometersykkel
  • Alle deltagere får fri tilgang i vår treningsavdeling på dagtid etter individuell veiledning ved oppstart
  • Etter endt rehabilitering får du hjelp til å etablere et langsiktig treningsopplegg hos oss eller via aktuelle samarbeidspartnere i ditt nærmiljø.

Trygghet og mestring gjennom tester

Mange hjertepasienter trener for lite og belaster seg ikke hardt nok. Noen trenger spesiell oppfølging. For å tilpasse treningen individuelt utføres først en arbeidsbelastningstest på tredemølle eller ergometersykkel ledet av treningsfysiolog og hjertespesialist. Du får målt kondisjonsnivå (maksimalt oksygenopptak), makspuls og treningssoner.

Hjertespesialisten vurderer også medisinsk behandling. For deg som pasient vil dette bety større trygghet og tiltro til egen mestring.

Resultatene fra testen og undersøkelsen bestemmer hvilken gruppe du starter treningen i. Vi har for tiden to forskjellige gruppenivåer, samt tilbud om utendørs intervalltrening i motbakke og individuell oppfølging i treningsalen.

Etter individuell samtale med en av våre fysioterapeuter får du praktisk informasjon og veiledning med hensyn til trening, trygghet og mestring.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.