Lyske- og hoftesmerter

Lyskesmerter er en veldig vanlig plage i idretten. Slike smerter forekommer hyppigst i idretter og aktiviteter som inneholder mange raske bevegelser, spurt, start/stopp, retningsforandringer samt spark.

Thomas T. Ødegaard - Fysioterapeut. Spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi.

Både ungdom og voksne kan oppleve disse plagene, men det betyr ikke at de lider av den samme skaden. Fotball er idretten hvor vi ser mest lyskeskader, men det forekommer også hyppig i ishockey, håndball, kampidretter og dans.

Det er flere strukturer i hoften/lysken som kan gi smerte. De vanligste er muskulatur, skjelett, sener, hofteledd og magen. Noen ganger kan smerter i hoften også komme fra ryggen. Lyskesmerter kan oppstå akutt eller komme gradvis (det vi definerer som belastningsskader).

  • Akutte skader oppstår gjerne plutselig som følge av en konkret hendelse og som regel er det skade på muskel eller sene.

  • Gradvis oppståtte lyskesmerter er vanskeligere og har som regel et sammensatt årsaksbilde. Ofte har lyskesmertene vart en stund og de kan ha bredt seg til et større område i lysken, bekkenet og/eller nedre del av magen.

Årsaker

Risikoårsaker er tidligere lyskeskade, nedsatt styrke i hoftemuskulatur og manglende idrettsspesifikk trening. Ungdom som er under vekst og har stor trenings- og kampbelastning er en ganske utsatt gruppe. Disse får oftest sine smerter fra skjelettet, da det finnes sju ulike vekstsoner i bekkenet.

Symptomer

Det vanligste symptomet er smerte i lyskeregionen som forverres ved aktivitet. I starten er det smerter under oppvarming, og mulig stivhet etter aktivitet. Det normale er at plagene bare blir verre og verre, og tilstanden påvirker evnen til idrettsspesifikk trening og prestasjon.

Vitenskapelig og erfaringsmessig vet vi at lyskeskader ikke er farlige, men disse skadene krever ofte lang tid med rehabilitering. Det er viktig å få en tidlig diagnose av skaden for å optimalisere behandlingen og redusere skadeperioden.

Thomas T. Ødegaard

Fysioterapeut. Spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi.

Nimi Storo

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.