Grunnkurs idrettsmedisin trinn 2

Årets kurs består av e-læring, fysisk kurs og avsluttende digital eksamen, og gjennomføres i tidsrommet 29. august til 2. oktober 2022. Følg påmeldingslinken for å melde deg på.

Medlem FIFA / NIMF

7 700,-

Ikke-medlem

8 700,-

Kurset er for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Deltagelse krever fullført trinn 1.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet til og med 19.05.2022. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer kan melde seg på fra og med 20.05.2022

Volvat Nimi arrangerer "Grunnkurs idrettsmedisin, trinn 2" i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

 • 29. august–12. september:
  E-læringsprogram

 • 14.–16. september:
  Fysisk kurs
   på MEET Ullevål Stadion kl. 08.30–16.30

 • 16. september–2. oktober:
  Avsluttende kursprøve skal gjennomføres

Bli medlem her: FIFA (forutsetter medlemskap i Norsk fysioterapeutforbund) og NIMF.

Kort beskrivelse

Mål for kurset

Videreføring av Grunnkurs idrettsmedisin, trinn 1 som må være bestått for å kunne melde seg på trinn 2. Kurset gir ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger. Etter kurset skal du kunne ha ansvar for idrettsmedisinsk service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten innen sitt fagfelt.

Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter

 • Allmennmedisin
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Ortopedisk kirurgi

DNLF gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitets-spesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

E-læring

E-læringsprogrammet må gjennomføres før konferansen starter.

E-læringsprogrammet er utviklet sammen med forskere og klinikere med spisskompetanse innen ulike fagfelt. E-læringen inneholder foredrag (video), gjennomlesning av artikler og kunnskapstester underveis.

Fysisk kurs

Noen av landets fremste forskere og klinikere innen idrettsmedisin vil dele sin kompetanse innen akutte idrettsskader og andre idrettsmedisinske temaer. 

Kursprøve

Må gjennomføres for å få kursbevis. Det er et krav at man svarer riktig på minst 80 prosent av spørsmålene for å bestå prøven.

Passer for

Målgruppen er leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. 

Du må ha bestått Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1 for å melde deg på trinn 2.

Foreningene FIFA og NIMF har besluttet at grunnkurs idrettsmedisin trinn 1-3 f.o.m. 2021 vil være forbeholdt fysioterapeuter og leger i DLNF. Kurset er en del av utdannelsen for å bli idrettsfysioterapeut autorisert regi FIFA og idrettslege autorisert regi NIMF.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet til og med 19.05.2022. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer kan melde seg på fra og med 20.05.2022.

Påmelding

Gå til påmelding (checkin.no)

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Som eneste norske, private helseaktør har Nimi egen forskningsavdeling. Våre forskere jobber i tett samspill med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.