Achilles paratendinitt - Achillessmerter

Det finnes mange varianter av plager som involverer achillessenen og omgivelsene. En av de vanligste og som i hovedsak oppstår i yngre alder, fra 17 år og opp mot 40, er det som går under betegnelsen paratendinitt.

Hvordan oppstår det?

Achillessenen og muskulaturen er dekket av en hinne, som er relativt stiv. Denne omgir bare senen alene i et område på ca 10 cm fra nedre muskel til hælen. Senen er oval i tverrsnitt. Det betyr mekanisk av det største trykket fra hinnen vil komme på kantene. Når senen strammes, øker dette presset ytterligere og kan i visse tilfeller føre til irritasjon på kantene. Dette gir smerter som er typisk for denne tilstanden.

Det fører også til stivhet i ro og de fleste føler at de må ”gå seg i gang” om morgenen eller etter mye aktivitet. Det er også typisk for de fleste at smertene forsvinner så lenge aktiviteten opprettholdes. Det vil sjelden hovne opp. Tilstanden kan gi såpass plager at den begrenser aktiviteten mye. Løping er ofte mest provoserende og ubehaget roer seg ned når aktiviteten reduseres.

Hvordan stille diagnosen?

Smertene er typisk på sidene av senen og senen vil kjennes som normal i størrelse.

Diagnosen kan stilles uten hjelpemidler annet enn klinisk undersøkelse. Det bør gjøres både klinisk undersøkelse og funksjonell testing for å få stilt en riktig diagnose.

Man kan bruke ultralyd for å utelukke annen senepatalogi.

Hvordan kan dette behandles?

I første rekke er det viktig å redusere de provoserende aktivitetene.

Tøyninger og lokalbehandling kan bedre tilstanden. Ofte vil sykling være et alternativ for løpere over en viss periode.

Man skal være forsiktig med kortison på slike tilstander fordi det kan gi seneskader. Ved paratendinitt er det ikke senen som er forandret.

Tilfeller som ”låser” seg ender opp med operativ behandling Det går ut på å slakke  senehinnen, av og til med  fjerning  av  slimhinnevev.

Tilstanden egner seg bra  for operasjon med gode sjanser for et bra resultat. Det vil kunne ta  3-4 måneder før løping  er aktuelt, men de fleste  klarer  omtrent full belastning innen  ti  dager. I en overgang er det gunstig med  hæl løft for avlastning og  et strukturert  opptreningsprogram. Det øker sjansen for godt resultat betraktelig.

Operasjonen gjøres i lokalbedøvelse.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.