Kom i gang med tidlig rehabilitering etter muskelskader!

Har du vrikket ankelen, falt på sykkel eller løpt på deg en muskelstrekk? Visste du at tidlig rehabilitering etter akutte muskelskader kan redusere tiden det tar for å komme tilbake til samme aktivitetsnivå som før skaden?

Akutte muskelskader rammer ikke bare toppidrettsutøvere, men kan skje hvem som helst

Vanlige muskelskader skjer oftest på baksiden av låret (hamstrings), på innsiden av låret (lysken) eller i leggen. Ofte skjer disse skadene når man løper med høy fart. Men de kan også skje i situasjoner hvor man er uheldig og sklir eller faller og får et uventet drag av muskel- og seneapparatet, som settes på strekk med stor kraft.

Karakteristiske kjennetegn er akutt innsettende smerte, redusert evne til å aktivere muskulaturen som normalt og smerte ved strekk av muskelen. Når skaden er mer alvorlig har man ofte smerter ved normal funksjon, som for eksempel ved gange, og man kan i noen tilfeller observere fargeforandringer rundt og nedenfor det skadede området (det blir ofte blått eller lilla).

Dersom du har fått en slik skade, er det viktig å komme i gang med akuttskadebehandling umiddelbart

Deretter anbefales en grundig undersøkelse av helsepersonell med idrettsmedisinsk kompetanse for å få en vurdering av alvorlighetsgrad og hjelp til å komme i gang med adekvat rehabilitering så raskt som mulig.

Flere eksperimentelle studier har vist at tidlig, aktiv mobilisering (bevegelse) er gunstig for tilheling etter muskelskader. Dette er også vist i flere kliniske studier, blant annet i en nylig publisert randomisert kontrollert studie i det anerkjente medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Her så man at det å komme i gang med tidlig rehabilitering (2 dager etter skade) ga signifikant raskere retur til idrettsaktivitet enn forsinket rehabilitering (9 dager etter skade), uten å øke risikoen for re-skade. Det er derimot viktig at progresjonen skjer gradvis og at man ikke gjør for mye for fort.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.