Legespesialist i fysikalsk medisin / idrettslege Oslo

En fysikalsk medisiner er en lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer. En konsultasjon hos en av våre legespesialister/idrettsleger er et godt utgangspunkt for utredning av funksjonsnedsettelser og smerter i kroppen.

Våre spesialister har generell legeutdannelse og deretter fem års spesialisering innen utredning, behandling og rehabilitering av lidelser i muskel-/skjelettapparatet, muskelsykdommer, samt nevrologiske sykdommer. I tillegg har de bred erfaring innen idrettsmedisin.

Symptomer

Vondt et sted?

Les mer om symptomer og mulige årsaker til disse, for smerter og plager i skulder og kragebenryggnakke, kjevemuskelsmertelegg, ankel og fotknehåndhofte og lyskealbue og underarm, underlivsplager (kvinnehelse).

Vi har også ekspertise innen:

Dårlig fungerende utøver / Overtrening

Ernæringsutfordringer / Relativ energimangel

Kort beskrivelse

I løpet av konsultasjonen vil det bli avklart om det er behov for videre medisinsk utredning med laboratorieprøver, røntgen, MR-bilder eller andre supplerende undersøkelser. Dersom problemstillingen tilsier det, kan det noen ganger gjøres ultralyd som et ledd i konsultasjonen. Det er ikke alltid at smertetilstander kommer fra muskelskjelettapparatet selv om pasienten relaterer smerten til dette. Legespesialisten vil utelukke andre alvorligere tilstander som bakgrunn for smerte før eventuell behandling igangsettes.

Legen vil ved behov kunne henvise til andre behandlere eller spesialister, og jobber ofte tett med andre faggrupper som fysioterapeut, manuellterapeut, ortoped, idrettsfysiolog, kardiolog, kiropraktor, ernæringsfysiolog og psykolog.

Som et ledd i spesialistkonsultasjonen gjøres av og til avansert injeksjonsbehandling av ulike typer, sirkulasjonstester og utarbeidelse av enkle legeerklæringer. For eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler og ved behov bestilling av blodprøver.

Det vil alltid legges en plan for behandling, eventuell videre utredning og oppfølging. 

Legespesialist / idrettslege, 30 minutter

2 150,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Legespesialist i fysikalsk medisin / idrettslege i Oslo tilbys på

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.