Skleroserings­behandling

Ved sklerosering tetter man igjen og bryter ned de små blodkarene som har vokst inn i senen. På denne måten fjerner man også de smertegivende nervefibrene som ligger langs blodkarene.

Tendinose er en degenerativ prosess i en sene. Dette innebærer at senen blir fortykket og at strukturen i senen blir mer uorganisert. Ofte vokser det i tillegg små blodkar inn i senen som normalt ikke skal være der. Dette kalles neovaskularisering. Sammen med disse blodkarene kommer det også små nervefibre som sannsynligvis bidrar til smertene ved en tendinose.

Forandringer ved tendinose kan påvises ved hjelp av en ultralydundersøkelse. Et vanlig sted å ha tendinose er i akillessenen bak på leggen.

Hva sier forskningen?

En rekke mindre studier har vist effekt ved bruk av polidokanol ved tendinose. Dataene er imidlertid relativt nye og mange av studiene er små. Av denne grunn er polidokanol for tiden ikke registrert som behandling ved tendinose av legemiddelverket.

Varighet

Selve behandlingen tar 15-30 minutter

Kort beskrivelse

Ved sklerosering tetter man igjen og bryter ned de små blodkarene som har vokst inn i senen. På denne måten fjerner man også de smertegivende nervefibrene som ligger langs blodkarene. Skleroseringen skjer ved at man injiserer et skleroserende middel mot blodkarene. Dette gjør man ultralydveiledet, for å sikre at man treffer riktig område.

Vi bruker skleroseringsbehandling ved tendinoser som ikke har respondert på behandling i form av styrketrening. Treningsprogrammet bør ha vært gjennomført systematisk i minst 6-8 uker.

Passer for

Er skleroseringsbehandling aktuelt for deg? 

  • Du skal ha en sikker, ultralyd-bekreftet tendinose i senen.
  • Du skal ha hatt smertene i minst tre måneder.
  • Du bør ha vært igjennom et systematisk treningsprogram i minimum 6-8 uker.
  • Du bør ikke bruke blodfortynnende medisiner under behandlingen.
  • Du kan ikke være allergisk mot lokalbedøvelse
  • Du bør ikke ha sår i huden over senen.
  • Du skal kunne ta det litt rolig i 2-3 uker etter behandlingen. Vanlige daglige aktiviteter går greit.

Lurer du på om denne behandlingen er riktig for deg?

Våre legespesialister vil etter en grundig undersøkelse vurdere om denne behandlingen er den riktige for deg.

Behandlingsdetaljer

Behandlingen skjer på Nimi og består av 1-5 ultralydveiledede injeksjoner (sprøyter) mot karinnvekst i senen. I gjennomsnitt trengs 2-3 behandlinger. Hvis pasienten ikke har effekt etter tre injeksjoner, avbrytes behandlingen. Injeksjonene gjøres med 8-12 ukers mellomrom, men det gjør ikke noe om det går lengre tid i mellom.

Selve behandlingen tar 15-30 minutter. Etter behandlingen får du en trykkbandasje som skal sitte på noen timer. Rett etter behandlingen er senen bedøvet og smertene stort sett helt borte. Disse kommer tilbake etter 1-2 timer og kan de første dagene bli verre enn tidligere. Du kan da bruke reseptfrie smertestillende midler som for eksempel Paracetamol ved behov.

De første 2-3 ukene må du ta det litt rolig, men vanlige daglige aktiviteter går greit. Du får belaste beinet under gange som normalt umiddelbart etter behandling. Det er ikke behov for krykker eller annen avlastning. Aktiviteten/ treningen økes gradvis de neste ukene og full normal aktivitet er tillatt etter 4 uker. Sykemelding er kun nødvendig hvis du har tungt fysisk arbeid som belaster senen og vanligvis bare den første uken etter behandling.

Senen kan kjennes litt stiv og hoven i noe tid etter behandling og bedringen kan av og til komme ganske lang tid etterpå. Dette har vanligvis ikke noen betydning for det endelige behandlingsresultatet. Hvis senen er vond etter behandling, reduser aktivitetsnivået til du får smertene under kontroll og gå så litt roligere frem etterpå.

Risiko

Vi bruker et legemiddel som heter Polidokanol / Aethoxysklerol. Dette er et alkohol-stoff som har vært brukt i 30-40 år i Norge, først som lokalbedøvelse og senere til behandling av åreknuter i huden og i spiserøret. Legemiddelet er et velkjent og trygt middel med kun mindre alvorlige dokumenterte bivirkninger. Vi bruker et veldig lite volum, maksimalt 2 milliliter per behandling.

Det er ved enhver injeksjon en liten fare for infeksjon (mindre enn 1 av 1000). Søk lege dersom det skulle oppstå tegn til infeksjon, det vil si plutselig økende smerter/ hevelse/ rødhet og eventuell feber.

Det har vært rapportert enkelte tilfeller av seneruptur etter behandlingen, men slik det er ved alle former for injeksjoner.

Andre sjeldne bivirkninger: Mindre fargeforandringer eller utslett i huden hvor injeksjonene settes. Generell allergisk reaksjon.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Som eneste norske, private helseaktør har Nimi egen forskningsavdeling. Våre forskere jobber i tett samspill med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.