Hva er sammenhengen mellom symptomer og MR-funn?

Du vil i lesende øyeblikk ha opp til 87 prosent sjanse å ha en bukende skive i ryggen på MR hvis du er mellom 20–70 år. Dette er en normal endring som skjer i ryggen over tid og vil hos de fleste ikke gi noen symptomer.

MR (magnetresonans) bilder ble først brukt kommersielt på 80-tallet. Gjennom denne metoden kan vi vurdere egenskapene til bløtvev som blant annet muskler, leddbånd og hjernevev. Antall henvisninger til MR-bilder har økt enormt de siste årene. MR-apparatene blir mer og mer avanserte, og det blir også nyansene i bildene som skal tolkes.

MR-bilder vurderes av en radiolog som tolker funn i lys av en aktuell problemstilling personen har. Uten en aktuell problemstilling eller spesifikk årsak for å ta MR, blir det litt som å tolke om Mona Lisa smiler eller ei. Det har oppstått flere nye "diagnoser" gjennom denne teknologiske utviklingen. Det er usikkert om mange av disse tolkningene som blir gjort sier noe om sykdom eller om det bare sier noe om vevets variasjon mellom oss mennesker. Noen eksempler på dette er forandringer i leddleppa i hofta som kan være symptomgivende eller et blåmerke på en knokkel i foten. Flere aktive fotballspillere vil ha slike funn på MR selv om de ikke har plager fra det.

Du vil i lesende øyeblikk ha opp til 87 prosent sjanse å ha en bukende skive i ryggen på MR hvis du er mellom 20-70 år. Dette er en normal endring som skjer i ryggen over tid og vil hos de fleste ikke gi noen symptomer. Ryggpasienter som får tatt et MR viser dårligere prognose enn de som ikke har fått tatt et bilde.

MR er et nyttig verktøy som har kommet for å bli, men det er kostbart og kan ofte bidra til et forlenget sykdomsforløp. De fleste skal derfor ikke henvises til MR. Det er indikasjon for å ta MR dersom du skal opereres eller om man tenker at det er annen type sykdom som er årsak til smerten for eksempel ved kreft. Nå skal det sies at kun 1–2 prosent av ryggsmerter har en underliggende årsak som er alvorlig.

På Nimi kan vi gjøre en  grundig undersøkelse der vi vil vurdere din plage og om du trenger å henvises til MR. Ved å skrive en god og relevant MR-henvisning øker sannsynligheten for at radiologen da kan tolke bildene på best mulig måte i lys av din problemstilling. Men husk at folk flest ikke trenger å ta MR.

Relaterte tjenester

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.