Runners knee – løperkne

Løperkne er en tilstand som kommer av stivhet i en senehinne som strekker seg fra hoftekammen over utsiden av hoftekulen og ned til feste øverst på leggen.

Senehinnen passerer lårbenet og en liten kul på denne. Denne kulen og dette området står sentralt i smertebildet. Hvis senehinnen av en eller annen grunn blir for stram, kan friksjon mellom hinnen og lårbenet gi hevelse i det mellomliggende vevet. Det blir for stramt og gir etter hvert smerter. Jo flere bøy og strekk, jo raskere disse gjøres og jo mer stramhet, desto raskere øker smertene. Siden tilstanden rammer mange som løper mye har det fått navnet "runners knee" eller løperkne.

Hvorfor oppstår løperkne?

Senehinnen i seg selv eller lårbenet ser ikke ut til å være de smertebringende strukturene, men trolig bløtdelsvevet som ligger mellom disse.

Smertene øker med aktiviteten, blir verre ved løping nedoverbakke og øker raskere med høyere løpsfart. Smertebildet kan være oppover på utsiden av låret, tvers over kneet, eller nedover halvveis i leggen, mest på forsiden. Smertene dempes eller forsvinner når aktiviteten opphører, men kommer raskt tilbake når aktiviteten øker igjen.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles klinisk. Det er ikke nødvendig med MR.

Hvordan kan dette behandles?

Behandlingen består av å redusere av aktiviteten, styrke muskulatur i mage/rygg og hofte. De fleste blir bra med trening.

Bruk av kortison har oftest bare en forbigående effekt.

Siste instans er operasjon og det har en god prognose. Her forlenger man senehinnen. Mange kan gjenoppta løping etter 3-6 uker.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.