Treningsveiledning og individuell oppfølging

Vi tilbyr systematiske opplegg for å heve ditt utholdenhets- og prestasjonsnivå.

Målet kan være alt i fra økt fysisk yteevne og bedre helse i hverdagen, til større utholdenhetsprestasjon innen eliteidrett. Vi har kompetansen som hjelper deg enten du er mosjonist eller toppidrettsutøver.

Kort beskrivelse

1. Mosjonist

Dette veiledningsopplegget er for deg som er utrent og ønsker å komme i gang med regelmessig kondisjonstrening. Opplegget kan også passe for deg som er aktiv mosjonist og ønsker veiledning som kan bidra til at du kan trene mer, eller mer effektivt.

2. Aktiv mosjonist

Dette veiledningsopplegget er for deg som er aktiv mosjonist og ønsker mer systematikk i treningsarbeidet. Opplegget kan også passe for deg som er "supermosjonist" og ønsker veiledning som kan bidra til at du kan trene mer, eller mer effektivt.

3. Svært aktiv mosjonist

Dette veiledningsopplegget er for deg som er en meget aktiv mosjonist – det vil si at du trener mye og systematisk (ca. 08-15 timer per uke) og ønsker veiledning for å effektivisere treningen mer. Opplegget kan også passe for deg som er utøver innen utholdenhetsidrett på høyt nivå. 

4. Eliteutøver

Det mest avanserte veiledningsopplegget vi tilbyr. Opplegget er best egnet for deg som er satsende utøver og som ønsker å oppnå eller være på høyt-/elitenivå innen din idrett. Vi tror også at dette opplegget kan passe for deg som er aktiv mosjonist og som ønsker oppfølging på tilnærmet samme nivå som en utholdenhetsutøver.

Vi hjelper
deg

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.