Hopp direkte til innhold

Nimi Ullevål har flyttet til Storo

Vår nye adresse på Storo er Vitaminveien 1A, les mer om beliggenhet og parkering

Viktig melding
Hjerte og kar

Hjerterehabilitering

Hjerterehabiliteringen på Nimi har dokumentert effekt på fysisk form og helserelatert livskvalitet, og gjennomføres etter internasjonale retningslinjer.

Offentlig avtale
Nimi har offentlig avtale med Helse Sør-Øst og som pasient betaler du kun offentlig egenandel.
 • Varighet: 12 uker, trening 3 ganger per uke

Hovedelementene i rehabiliteringen er fysisk trening i form av gruppebasert intervalltrening basert på den forskningsbaserte Ullevålsmodellen, som også inkluderer veiledning og motivasjonsstøtte om trening, kosthold og livsstil.

Henvisning

Pasienter kan kun henvises direkte fra sykehus. Henvisning og kopi av epikrise fra siste sykehusinnleggelse sendes til:

Volvat Medisinske Senter AS
Avd. Volvat Nimi, hjerterehabiliteringen
Postboks 5280, Majorstuen
0303 Oslo

Dersom du henvises fra din fastlege må henvisningen gå via Regional Koordinerende Enhet (RKE):
RKE ved Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Privat tilbud

Vi tilpasser også individuelle rehabiliteringstilbud og utredning hos hjertespesialist til private- og forsikringskunder uten ventetid.

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling.

Kort beskrivelse

Hjerterehabilitering med offentlig avtale

 • Rehabiliteringen skjer på dagtid og går over 12 uker
 • For å delta må du være motivert for å trene tre ganger per uke
 • To gruppetreninger i sal per uke og en utetrening i motbakke tilpasset individuelt nivå
 • Før oppstart og etter endt rehabilitering utføres en test av ditt maksimale oksygenopptak på tredemølle eller ergometersykkel
 • Alle deltagere får fri tilgang i vår treningsavdeling på dagtid etter individuell veiledning ved oppstart
 • Etter endt rehabilitering får du hjelp til å etablere et langsiktig treningsopplegg hos oss eller via aktuelle samarbeidspartnere i ditt nærmiljø.

Passer for

Hjerterehabiliteringen passer for deg som nylig har

 • hatt hjerteinfarkt
 • vært til utblokking (PCI)
 • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
 • vært til annen hjerterelatert behandling

Som hjertepasient kommer du raskere tilbake med motivasjonsstøtte og tilpasset trening.

Behandlingsdetaljer

Trygghet og mestring gjennom tester

Mange hjertepasienter trener for lite og belaster seg ikke hardt nok. Noen trenger spesiell oppfølging. For å tilpasse treningen individuelt utføres først en arbeidsbelastningstest på tredemølle eller ergometersykkel ledet av treningsfysiolog og hjertespesialist. Du får målt kondisjonsnivå (maksimalt oksygenopptak), makspuls og treningssoner.

Hjertespesialisten vurderer også medisinsk behandling. For deg som pasient vil dette bety større trygghet og tiltro til egen mestring.

Resultatene fra testen og undersøkelsen bestemmer hvilken gruppe du starter treningen i. Vi har for tiden to forskjellige gruppenivåer, samt tilbud om utendørs intervalltrening i motbakke og individuell oppfølging i treningsalen.

Etter individuell samtale med en av våre fysioterapeuter får du praktisk informasjon og veiledning med hensyn til trening, trygghet og mestring.

Oppfølging

Alle får tilbud og veiledning om videre trening etter avsluttet hjerterehabilitering. Medisinsk oppfølging av fastlege.

Våre spesialister

Else-Kari Nordli Scheele

Else-Kari Nordli Scheele

Fysioterapeut. Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi.
Nimi
478 40 209

Else-Kari er spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi. Hun har grunn- og mellomfag fra Norges idrettshøgskole og videreutdanning i folkehelse. Jobber med hjerterehabilitering på NIMI og har lang og bred erfaring med rehabilitering av hjerte- og lungepasienter i ulike faser. Hun er fagansvarlig for hjerterehabiliteringen på NIMI. 

Birgitta Blakstad Nilsson

Birgitta Blakstad Nilsson

Fysioterapeut med doktorgrad fra Universitetet i Oslo
Nimi

Birgitta er utdannet fysioterapeut med mastergrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og doktorgrad på treningsbasert rehabilitering av hjertepasienter. Hovedstilling som førsteamanuensis på fysioterapiutdanningen på OsloMet.

Lang og bred erfaring med trening av hjertepasienter i alle faser.

Hjerterehabiliterte på Kilimanjaro

Harry har by-pass og er stentet, mens Jan "bare" er stentet. Etter hjerterehabilitering på Nimi og konsekvent trening har begge nå nådd sitt store mål – å gå på Kilimanjaro. 

Les reisebrevet fra Harry Amundsen og Jan Tvedt: Hjerterehabiliterte på Kilimanjaro.